Wystawa „Przepis na Kraków Jerzego Dobrzyckiego”

W Krakowie, w Kamienicy Hipolitów pl. Mariacki 3  czynna jest wystawa zorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa pt. „Przepis na Kraków Jerzego Dobrzyckiego”. Kuratorem wystawy jest  mgr Katarzyna Winiarczyk (fot.1). Wystawa  czynna jest do 8 lutego 2015 roku.

Informujemy o tej wystawie  ze względu na, osobę  Jerzego Dobrzyckiego - historyka sztuki, muzeologa, nauczyciela pokoleń krakowskich przewodników, a przede wszystkim niestrudzonego popularyzatora wiedzy o Krakowie.  Był inicjatorem  festiwalu Dni Krakowa oraz dorocznego Konkursu szopek krakowskich.  Aktywnie działał jako członek Rady Artystycznej Miasta Krakowa oraz jako członek honorowy  Towarzystwa  Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

11Miło nam również donieść, że  członkowie   Ogólnopolskiego  Klubu  Filatelistycznego  „Cracoviana”   mieli okazję  przyczynić się do powstania wystawy, a także  być wśród  tych, którzy zainicjowali  pocztową imprezę  z okazji otwarcia wystawy to znaczy   pocztę balonową.  Dzięki  temu  Klub  stał się oficjalnym współpracownikiem  i został uhonorowany poprzez podanie naszego logo wśród  instytucji współpracujących (fot. 2), a także  wymienione  zostały  osoby współpracujące  z  wyrazami podziękowania od dyrektora MHMK  Michała Niezabitowskiego (fot. 3).
Szczególne podziękowania, znalazły się w katalogu, również dla Poczty Polskiej SA, która miała swoje stoisko na Małym Rynku, miejscu startu balonu (fot. 4), a także PPHU „Prom” Adam Jaskólski, za pomoc przy organizowaniu  poczty balonowej (fot. 5). Wystawie  towarzyszy plakat,  starannie, bogato ilustrowany katalog, kartka pocztowa, znaczek personalizowany, naklejka okolicznościowa poczty balonowej oraz datownik.

         Poczta balonowa cieszyła się dużym powodzeniem Krakowian, którzy czekali na start balonu podczas otwarcia wystawy. Niestety okazało się, że warunki pogodowe były niekorzystne i p. Adam Jaskólski nie otrzymał, od stosownych władz, pozwolenia na start balonu. Dostarczone  przesyłki zostały zaopatrzone stemplem  informującym o  tym fakcie  i przekazane adresatom (fot. 6, 7).  

Administrator