Znaczki kategoryzowane

Na stronie Katalogu Znaków Pocztowych pojawiła się informacja o planach wydania przez Pocztę Polską znaczków obiegowych nowego typu - tzw. kategoryzowanych. Więcej informacji w artykule na stronie:
 http://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n29-n2900

 

Administrator