Nowe władze Polskiego Związku Filatelistów

Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Związku Filatelistów tym razem odbył się w Katowicach w dniach 13-14.10.2012.
Zarząd Główny obradował w dniu 12.10.2012. 

Władze na XXI kadencję (2012 -2016) zostały wybrane i ukonstytuowały się w n/w składzie:

Henryk Monkos – prezes
Jerzy Białas - wiceprezes
Marek Zbierski - wiceprezes
Józef Kuczborski - sekretarz
Janusz Dunst – skarbnik

członkowie:
Przemysław Drzewiecki,
Wojciech Lewandowski,
Zdzisław Mąka,
Andrzej Nowak,
Andrzej Skorek,
Marek Topczewski,
Ryszard Wdowiak,
Marcin Wysocki

Miło nam poinformować, że członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego Związku został
Prezes Klubu "Cracoviana" dr inż. Jerzy Duda - serdecznie gratulujemy.

 

Administrator