ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH. cz.18.

ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH.

cz.18.

           

            Poczta Polska po 1.9. 1952 roku, w którym ukazały się dwa znaczki z wizerunkami Wiktora Hugo oraz Awicenny rytowane przez Czesława Słanie, pozostała wierna artyście

i do końca 1952 roku wprowadziła do obrotu jeszcze dwa znaczki sygnowane jego nazwiskiem. Oba znaczki są autorskimi pracami artysty bowiem zarówno projekty jak

i sztychowanie były jego dziełem. Pierwszy znaczek wprowadzony 18 X 1952 roku stanowił „uzupełnienie wydania zwyczajnego „Górnictwo” czyli jest to znaczek o identycznym rysunku jak na znaczkach Fi. 577 i 578. Znaczek Fi. 639 różni się od znaczka Fi. 578 zapisem nominału znaczka. Na pierwszy rzut oka zmiana nominału polegała na „dorobieniu” symbolu plus ( +) i dodaniu liczby 15 (bez groszy –gr.) określającej wysokość dopłaty na Fundusz Odbudowy Warszawy. Pomimo, wydawało by się, prostego zabiegu dla sztycharza, znaczek został potraktowany jako nowe wydanie z odrębnym numerem katalogowym Fi. 639 oraz z odrębnym zarządzeniem wprowadzającym go do obiegu pocztowego (zarządzenie z dnia 29 .9.1952 r,Dz. P i T nr 21/1952, 101,poz.310). Okazuje się jednak, że na znaczku Fi. 639 nominał jest zapisany cyframi i literami innymi od tych które są na znaczku Fi.578 o nominale 1,20. Cyfry są innego kształtu i grubości – inna czcionka. To wskazuje, że Czesław Słania sztychował trzy znaczki z wydania „Górnictwo”. Na taką możliwość zwrócił uwagę jeden z naszych Kolegów. A jak było naprawdę? Prosimy specjalistów o wyjaśnienie tej sprawy bowiem interesuje ona wielu kolekcjonerów. Wyjaśnienie zamieścimy na naszej klubowej stronie.

            Znaczek w kolorze pomarańczowym wydrukowano na papierze bezdrzewnym, białym, gładkim o jednolitej grubości. Nakład znaczka dwukrotnie zamawianego w drukarni   (ostatni 10.2.1953 roku), wyniósł ok. 6,00 milionów. Znaczek był w obiegu (nie wycofany) do 31.12. 1994 roku.

            Na temat znaczka F. 639 pisaliśmy w części 7 naszego cyklu opisując znaczki Fi. 577 i 578, prezentując jego fotografię także FDC oraz podając kilka przykładów pocztowego wykorzystania. W tej części uzupełnimy materiał ilustracyjny z części 7. i na fot. 1-5 pokażemy przykłady pocztowego wykorzystania znaczka Fi.639.

 

Fot.1 Czteroznaczkowy blok narożny z marginesem z klejem i wyraźnie odbitym

         datownikiem, robiącym wrażenie datownika abonamentowego. Datownik odciśnięto

         w Urzędzie Pocztowym Opole 1 w dniu 9.9.1955 roku.

Fot. 2 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej wysłanej drogą

         powietrzną (zamiast naklejki jest odbitka pieczątki Par Avion) z Urzędu Pocztowego

         Iwonicz w dniu 21. 3. 1953 do USA. Przesyłka jest ofrankowana dwoma znaczkami

         Fi. 639 i 637 o łącznej wartości 1, 25 zł + 15 gr.

 

Fot. 3 Fragment koperty standardowych wymiarów przesyłki listowej, sądowej, krajowej,

         poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem przesłanej

          z Urzędu Pocztowego Parczew dnia 1 .6. 1954 roku do Radzymina Podlaskiego.

         Przesyłka jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi. 639 i 683 o łącznej wartości 1,40 +

15    groszy.

Fot. 4 a, b Kartka pocztowa wydana przez PZF (POZ 1-2188 – K-3-60228) z okazji Wystawy

                 Filatelistycznej w Poznaniu (a), która posłużyła do przygotowania waloru

                 pamiątkowego z wystawy z naklejonymi na rewersie znaczkami Fi. 577 , 578 i 639

                 skasowanymi okolicznościowym datownikiem z wystawy (b).  

Fot. 5   Zestaw sześciu znaczków zdjętych z przesyłek z czytelnymi datownikami, które

           mają odciśnięte datowniki z Urzędów Pocztowych: Bydgoszcz 2 w dniu 1.08.1953

           oraz Bydgoszcz 5 w dniu 11.11.1953; Kraków 4 w dniu 21.9.1953; Poznań (?) w dniu

           27.1.1953; Zamość 1 w dniu 27.1.1953 i Zielona Góra 1 w dniu 27.1.1953.

            Na temat kolejnego znaczka Czesława Słani wzbudzającego uzasadnione zainteresowanie kolekcjonerów napiszemy w kolejnej części cyklu.

                                                                                                             Jerzy Duda

                                                                                               Administrator Piotr