Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1926 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 25.

                                     Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

                     wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1926 (Fi.210 i Fi.214)

                                                 wykorzystane pocztowo.                                          

                                                         Część 25.

            23 marca 2020 roku pisaliśmy, po raz kolejny, o zakończeniu naszej akcji której celem było zainteresowanie szerszego grona Kolegów z Klubu Cracoviana pocztowym wykorzystaniem pierwszych   znaczków wydanych przez Pocztę Polską z motywem krakowskim i to z widokiem Wawelu czyli Narodowej Świętości. Dziękowaliśmy wszystkim, który byli uprzejmi włączyć się do naszej akcji poprzez udostępnienie walorów do prezentacji. Dziękowaliśmy za uwagi, sugestie i pozytywne oceny podjętej akcji.

                     Zdawaliśmy sobie sprawę, że zaproponowany temat, bardzo krakowski według nas, jest trudny, bowiem wymaga poszukiwań całości pocztowych oraz znaczków pochodzących z korespondencji z wyraźnie odbitym datownikiem z lat 1925 – 1936. Zbieranie całości pocztowych i znaczków stemplowanych pochodzących z korespondencji nie ma współcześnie wzięcia u kolekcjonerów dlatego nie liczyliśmy na powszechny odzew. Z drugiej strony nie liczyliśmy jednak na, aż tak nikły odzew. Sądziliśmy, że uda nam się dotrzeć do kolekcjonerów posiadających w swoich zbiorach interesujące nas walory. Nie udało się. Na internetowych portalach oferujących walory filatelistyczne od dłuższego czasu coraz rzadziej pojawiają się oferty walorów związanych z tematem. Czy zatem można sądzić, że obecnie stają się one rarytasem? Natomiast o cenach na portalach

           i relacjach pomiędzy tymi cenami, a cenami podanymi w Katalogu polskich znaków pocztowych ( i z Polską związanych) Fischera 2019, lepiej nie wspominać.

                         W ostatnim czasie pozyskaliśmy kilka walorów i znaczków, które pomimo zapowiedzi o końcu naszej akcji, prezentujemy na fotografiach 1-4 w odniesieniu do znaczków i 5-7 do całości pocztowych.

 

 

             Fot. 1 Skan znaczka Fi.214 z pierwszego wydania. Znaczek stanowił ofrankowanie

                         przesyłki pocztowej   wysłanej z Urzędu Pocztowego Rybnik w dniu

                         3.06.1927 roku

 

           Fot. 2 Skany pięciu znaczków (w tym dwóch parek poziomych) użytych do

                       frankowania przesyłek wysłanych z Urzędów Pocztowych: Chorzów w dniu

                       27 II 1931roku; Wodzisław k. Rybnika w dniu 8.VI. 1933 roku oraz Puławy

                         w dniu 4 XI 1933 roku.

 

           Fot. 3 Skan znaczka Fi. 214 użytego do frankowania przesyłki pocztowej wysłanej

                     z Urzędu Pocztowego Głębokie w dniu 11.04.1931 roku. Głębokie to obecnie

                     w Polsce nazwa 10 wsi i 8 części wsi. W naszym przypadku chodzi jednak o

                       miasto Głębokie znajdujące się na Białorusi położone przy drodze Połock-

                       Wilno. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1414 roku. Miasto

                       ma bogatą historię. W 1921 roku traktat ryski potwierdził przynależność

                       Głębokiego do II Rzeczypospolitej. Miejscowość otrzymała status miasta.

                      Od 20 stycznia 1926 roku znalazło się w województwie wileńskim. Przed

                       wybuchem II wojny światowej Głębokie liczyło ok. 10 tys. Mieszkańców.

                       W mieście działał zakład cukierniczy, garbarnia, młyn, gimnazjum i poczta.  

 

           Fot. 4 Skan znaczka Fi214 użytego do frankowania przesyłki pocztowej wysłanej z

                       Urzędu Pocztowego Brusy w dniu 12.12. 1931 roku. W Bazie miejscowości

                       kresowych zapisano „ wieś Brusy w powiecie postawskim i województwie

                       wileńskim” , ale czy jest to miejscowość o którą nam chodzi, nie wiemy.

                       Prosimy Internautów o pomoc w identyfikacji miejscowości.

 

           Fot. 5   Skan kartki ze znakiem opłaty „Kolumna Zygmuta” z 1927 roku Cp.46

                         z sygnaturą MPiT VII 1927 wysłana jako ekspres (nalepka Expres)

                         z Urzędu Pocztowego Lwów 1 dnia 14 XII 1927 roku do Krakowa. Kartka

                         ofrankowana dodatkowo dwoma znaczkami Fi.214 i Fi. 215 o łącznej

                         frankaturze 95 groszy zgodnie z taryfą.  

 

           Fot.6   Koperta o wymiarach 178 x 112 mm przesyłki listowej, poleconej z erką

                       w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

                       numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Mielec dnia 14 XII 1927 roku do

                       Berlina ( z dopiskiem przez Kraków). Przesyłka ofrankowana trzema

                       znaczkami w tym parką pozioma znaczków Fi.214 oraz Fi. 233 o łącznej

                       frankaturze 1,00 zł zgodnie z taryfą. Na rewersie koperty odbitka pieczątki

                       z poczty dworcowej   we Wrocławiu oraz datownika odbiorczego w Berlinie.

 

         Fot. 7     Koperta firmowa Banku Małopolskiego przesyłki listowej, poleconej z erką

                       w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłanej z

                        Urzędu Pocztowego Kraków 4 dnia 5 X 1928 roku do Austrii. Przesyłka

                       ofrankowana dwoma znaczkami Fi.214 i 238 o łącznej frankaturze 0,90 zł

                       zgodne z taryfą.

                                                                                              Na tym kończymy naszą akcję.

                                                                                                               Jerzy Duda

                                                                                                      Administrator Piotr