Wspaniała prelekcja „naszego” Prezesa dr inż. Jerzego Dudy

Wpisując się w rok jubileuszowy 90-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, z inicjatywy prezesa Okręgu Toruńskiego Polskiego Związku Filatelistów p. Wojciecha Lewandowskiego w dniu 28 lutego o godz. 17.00 w Sali Wystawowej Biblioteki miłośnicy książki z Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu i miłośnicy znaczków pocztowych z Okręgu Toruńskiego Polskiego Związku Filatelistów, mieli niebywałą okazję wysłuchać prelekcji dr inż. Jerzego Dudy - Wielkiego Mistrza Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie na temat jego pasji związanej z kolekcjonowaniem znaków pocztowych powiązanych tematycznie z książką, biblioteką, drukarstwem, papierem. Była to wspaniała okazja do obejrzenia niewielkiego wycinka części bogatego, a w Polsce unikatowego zbioru filatelistycznego dr Jerzego Dudy. Interesująca opowieść dr Jerzego Dudy utwierdziła wszystkich słuchaczy w przekonaniu, że bibliofilatelia jest ogromną pasją życiową prelegenta. Z tej okazji był stosowany datownik okolicznościowy i została wydana beznominałowa kartka pocztowa. 

 

 

źródło:   Polski Związek Filatelistów - Zarząd Główny