Pismo w sprawie planu emisji znaków pocztowych na rok 2014

 

       Ogólnopolski Klub Filatelistyczny                                                                                 Kraków, 23 lipca 2012       

                     „Cracoviana”

            Adres do korespondencji:
31-504  Kraków, ul. Zygmunta Augusta 7/7

 

 

                                                                            Szanowny  Pan
                                                                            Henryk  Monkos
                                                                             Prezes   Polskiego Związku Filatelistów
                                                                            Al. 3 Maja 12
                                                                             00 – 391  Warszawa

 

 

Dotyczy: planu emisji  znaków pocztowych na rok 2014   

 

             W nawiązaniu do pisma Poczty Polskiej Biura Filatelistyki i Handlu BFH/MJ/429/2012 z dnia 19 czerwca 2012 oraz  apelu Szanownego Prezesa w sprawie podania tematyki emisji znaków pocztowych na 2014 roku Klub Cracowiana przekazuje poniżej swoje propozycje z krótkim uzasadnieniem.

          Ponawiamy naszą propozycję – zgłoszoną wcześniej odrębnym pismem – dotyczącą  wydania  znaczka pocztowego  z wizerunkiem Dzwonu Zygmunt ( popularnie zwanego Dzwonem Zygmunta).  Proponujemy wydanie  jednego lub dwóch znaczków pocztowych – względnie bloczka – pt.  Dzwon Zygmunt, w miesiącu lipcu 2014 roku.

Uzasadnienie:

W wieloletniej działalności emisyjnej Poczty Polskiej nigdy dotąd  nie został wydany znaczek pocztowy ani kartka pocztowa  z wizerunkiem Dzwonu Zygmunt. Uważamy, że  najwyższy czas aby ten największy dzwon w Polsce, ufundowany przez  Zygmunta I Starego i odlany w kraju przez ludwisarza J. Behema z Norymbergi, zawieszony 12 VII 1521 roku uzyskał swój wizerunek na znaczkach pocztowych Poczty Polskiej. Tym bardziej, że mamy szereg przykładów wykorzystania wizerunku różnych dzwonów, także mniej słynnych od Zygmuntowskiego, na znaczkach wydanych przez poczty wielu krajów. Wizerunek Dzwonu Zygmunta powinien, naszym zdaniem znaleźć się na znaczkach pocztowych wobec jego znaczenia w dziejach naszego kraju, a także  i z tego powodu, że od XIX wieku uznawany jest za jeden z najważniejszych symboli patriotycznych.  Dzwon Zygmunt uwieczniony jest wielokrotnie w  legendach, literaturze, a jego zawieszenie  jest  tematem  obrazu Jana Matejki  namalowanego w 1874 roku (minie  w 2014 roku – 140 lat)

           Proponujemy także włączenie do planów emisji 4 kart pocztowych dotyczących jubileuszu 650 rocznicy założenia  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Właściwym terminem wprowadzenia kart pocztowych byłby maj 2014 (statut fundacyjny Uniwersytetu podpisany przez Kazimierza III Wielkiego ma datę 12 maja 1364) .

      Uzasadnienie:

Warto przypomnieć, poprzez wydawnictwo Poczty Polskiej,  najstarszy polski uniwersytet – drugi w Europie Środkowej -  w okresie jego jubileuszu. Wcześniej,  okrągła  rocznica  - 600 lecie Uniwersytetu -  była świętowana, także przez Pocztę Polską  wydaniem wielu walorów w tym znaczków pocztowych, kart pocztowych i kopert ze stosowaniem  kilku stempli okolicznościowych, a także przez  filatelistów (słynna ogólnopolska wystawa  filatelistyczna „Jagellonica  64 w 1964 roku).  Później wydawane przez Pocztę Polską karty pocztowe np.  z roku  1989  (  karta pocztowa  upamiętniająca  aresztowanie profesorów uczelni krakowskich), z 2000 (600 lecie Odnowienie Akademii Krakowskiej)  stanowią  kolejne akcenty przypominające  dzieje Uniwersytetu. Proponowane karty  pocztowe  będą  stanowić  kontynuację  „serii  uniwersyteckiej” 

          Uprzejmie prosimy o wzięcie naszych propozycji pod uwagę przy konstruowaniu planu emisji znaczków pocztowych oraz kartek  z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej na 2014 rok.

                                                                                       

                                                                                                         Prezes Klubu

                                                                                                     dr inż. Jerzy Duda            

 

Do wiadomości:                    

p. Marzena Jaworska,  Biuro Filatelistyki i Handlu, Centrala Poczty Polskiej S.A