Propozycja wydania znaczka pocztowego z wizerunkiem Dzwonu Zygmunta

Ogólnopolski Klub Filatelistyczny

               „Cracoviana”

     Adres do korespondencji:

            31-504 Kraków

  Ul. Zygmunta Augusta 7 m 7

 

                                                                                               W.Sz. Pan  Jerzy Jan  Jóźkowiak

                                                                                             Prezes  Zarządu Poczty Polskiej SA

                                                                                                            Ul. Rakowiecka 26

  00-940     Warszawa  

 

 

Dotyczy: propozycji wydania znaczka pocztowego z wizerunkiem Dzwonu Zygmunta

 

            Zwracamy się z uprzejmą prośbą  do Pana Prezesa  o włączenie do rocznych planów emisji znaczków pocztowych  - na kolejny  najbliższy rok możliwy  do rozpatrzenia  naszego wniosku -  znaczka pocztowego lub znaczków pocztowych  przedstawiających Dzwon Zygmunta  zawieszony na Wieży Zygmuntowskiej Katedry na Wawelu.

            Pozwalamy sobie przypomnieć Panu Prezesowi, że  w wieloletniej działalności emisyjnej Poczty Polskiej  nigdy dotąd  nie został wydany znaczek pocztowy ani kartka pocztowa  z wizerunkiem Dzwonu Zygmunta. Uważamy, że  najwyższy czas aby  ten  największy  dzwon w Polsce, ufundowany przez  Zygmunta I Starego i  odlany  w kraju przez  ludwisarza J. Behema z Norymbergi , zawieszony 12 VII 1521 roku  uzyskał  swój wizerunek na znaczkach pocztowych  Poczty Polskiej. Tym bardziej, że  mamy szereg przykładów wykorzystania  wizerunku różnych dzwonów, także mniej słynnych od Zygmuntowskiego, na znaczkach wydanych przez poczty wielu krajów.  Wizerunek Dzwonu Zygmunta  powinien, naszym zdaniem znaleźć się na znaczkach  pocztowych  wobec jego  znaczenia w dziejach naszego kraju, a także  i z tego powodu, że od XIX wieku uznawany jest za  jeden z najważniejszych symboli patriotycznych.

            Uprzejmie prosimy Pana Prezesa  o  pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, a właściwie postawionego  wniosku informując z żalem, że  wcześniejsze, z 2010 roku, wystąpienie Członka naszego Klubu  nie uzyskało rekomendacji  Komisji ds. opiniowania tematów do rocznych planów emisji.

            W przypadku pozytywnego załatwienia naszej prośby, chętnie włączymy się  do współpracy przy wyborze tematu oraz procesu projektowania  znaczka.