Propozycja tematu emisji znaków pocztowych na rok 2016

Kraków dnia 25 listopada 2014

Ogólnopolski Klub Filatelistyczny                                  

             „Cracoviana”

adr. do korespondencji: 31-504 Kraków

ul. Zygmunta Augusta 7/7

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.                                                                                 

Szanowny Pan
Henryk  Monkos

Prezes  Polskiego Związku Filatelistów
02 – 765  Warszawa
al. Wilanowska 115 lok. 41

 

dotyczy: propozycji  tematu emisji znaków pocztowych na rok 2016

            Zwracamy się do Pana Prezesa z  uprzejmą prośbą  o uwzględnienie w planach emisyjnych Poczty Polskiej na 2016 rok  wydawnictw związanych z 100. rocznicą śmierci  św. Brata Alberta Chmielowskiego, której  to czas przypadnie 25 grudnia (w Święto Bożego Narodzenia)  roku 2016.

                        Uzasadnienie:

            Św. Brat Albert jeszcze jako Adam Chmielowski dał wyraz swojemu patriotyzmowi walcząc w Powstaniu Styczniowym, w którym poważnie ranny stracił nogę; stał się teoretykiem sztuki i cenionym malarzem zaliczanym do prekursorów impresjonizmu, również jako Adam Chmielowski stał się głosicielem idei  św. Franciszka  angażując się w propagowanie ruchu tercjarskiego, któremu papież Leon XIII  przyznał walory społeczne. Ten sam Adam Chmielowski  w wieku 34 lat  zdecydował się wstąpić do zakonu Jezuitów. Jednak przeznaczone było mu spełnienie w życiu innego  zadania. Po powrocie do Krakowa w 1884 roku  podjął  działalność  charytatywną, znajdując w tej działalności - w służbie Bogu i bliźnim -  sens istnienia i szczęście. W 1887 roku  uzyskał zgodę od biskupa krakowskiego Albina Dunajewskiego na noszenie habitu zakonnego. W dniu 25 sierpnia, dniu jego obłóczyn, mógł wzruszonym głosem oznajmić przyjaciołom „Umarł Adam Chmielowski , narodził się Brat Albert”. Jego późniejsza  heroiczna działalność charytatywna nakierowana dla  ludzi ubogich, kalek, nędzarzy, a przede wszystkim ludzi z tak zwanego marginesu  społecznego, którzy żyli poza  społeczeństwem  bez  pomocy  z jego strony, a często bez odznak współczucia ze strony ludzi. Do prowadzenia rozległej działalności charytatywnej, która  zataczała coraz szersze kręgi obejmując również kobiety i dzieci potrzebni byli odważni i oddani Bogu i pracy współpracownicy. Stąd w krótkim czasie powstały dwa zgromadzenia, Zgromadzenie Braci Albertynów  Trzeciego Zakonu Świętego  Franciszka  Posługujących Ubogim  oraz żeńskie  Sióstr Albertynek.

            Przytuliska albertyńskie, Domy Kalek i Starców rozpowszechniły się w wielu miastach  Galicji, we Lwowie, Sokalu, Tarnowie, Stanisławowie, Przemyślu, Tarnopolu i Jarosławiu, a doglądał i  sprawował nadzór nad ich działalnością, sam Brat Albert pomimo swojego kalectwa. Powstała także pustelnia w Zakopanem na Kalatówkach, przeznaczona dla  Braci i  Sióstr, pracujących na co dzień ponad siły, dla regeneracji sił, a także z przeznaczeniem na nowicjat. 

            Efekty pracy charytatywnej były tak wielkie, że  Brat Albert stał się „wizytówką Krakowa”, miał opinię świętego za życia. Nazwany był Poverello z Krakowa, „Najpiękniejszym człowiekiem pokolenia”, a św. Jan Paweł II  nazwał  go „Bratem naszego Boga”. Był świetlaną  postacią na temat której  napisano dziesiątki książek i  artykułów, pisano sztuki teatralne oraz powstawały filmy fabularne i  dokumentalne. Najważniejsze jest jednak to, że jego służba Bogu i ludziom, jego cnoty i duchowe dokonania  stały się podstawą do beatyfikacji, której dokonał w czasie  drugiej pielgrzymki do Polski na Krakowskich Błoniach papież Jan Paweł II dnia 22 czerwca 1983 roku,  a  następnie kanonizacji, której uroczystości  miały miejsce w Rzymie 12 listopada 1989 roku. Kanonizacji dokonał również papież Jan Paweł II.

            Poczta Polska  uczciła  Brata Alberta  wydaniem znaczków w 1947  roku (znaczek w dwóch kolorach i  dwóch rodzajach; cięty i ząbkowany)  w serii Kultura Polska, także  o takim samym rysunku, w mniejszym formacie,  z dopłatą na „Pomoc zimową”. Kolejno w bloku Kultura Polska  w 1948 roku drukowanym w Szwajcarii. Następny znaczek z podobizną  już św. Brata Alberta  ukazał się w 1991 roku. Trzeba odnotować również wydanie  znaczka z   2000  roku z okazji  uznania Krakowa za Europejską Stolicę Kultury na którym  znalazła się podobizna  św. Brata Alberta (tylko dla wtajemniczonych)

            Od  czasu ostatniego  przypomnienia  postaci św. Brata Alberta na znaczku pocztowym upłynęło już sporo czasu. Wobec tego  proponujemy, a zarazem prosimy o uwzględnienie  naszej propozycji, aby w tak ważną, „okrągłą” rocznicę jaką jest niewątpliwie 100. rocznica śmierci, która będzie w  2016 roku,  uhonorowanie Świętego  Brata Alberta  serią znaczków przedstawiających najważniejsze momenty lub okresy  jego życia oraz  miejsca o szczególnym znaczeniu dla Jego posługi. Jesteśmy jako Klub przygotowani do włączenia się  w  rozmowy na temat koncepcji, a nawet projektu walorów.

Z góry dziękujemy za wnikliwe rozważenie naszej propozycji oraz przyjęcie jej do realizacji.

 

                                                                                       Z poważaniem
Jerzy Duda
Prezes Klubu