odwołanie spotkań

Kraków, 30 marzec 2020 rok

Do CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW
OGÓLNOPOLSKIEGO. KLUBU
FILATELISTYCZNEGO „CRACOVIANA”

W związku z przedłużającą się kwarantanną społeczeństwa oraz koniecznością
respektowania wprowadzonych przez Rząd RP przepisów na czas trwania epidemii
koronawirusa:
ODWOŁUJE : Spotkanie w cyklu „Moja pasja, moje zbiory”
które miało się odbyć dnia 7 kwietnia – wtorek – 2020 roku w Krakowie,
w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ulicy Zyblikiewicza 1.
ZAWIESZAM klubowe spotkania wymienne w Klubie 6 Brygady
Powietrznodesantowej przy ulicy Zyblikiewicza 1, DO ODWOŁANIA.

Za Zarząd Klubu
dr inż. Jerzy Duda