ZNACZEK Fi. 1045 NA PRZESYŁKACH POCZTOWYCH (cześć 4.)

                   ZNACZEK Fi. 1045 NA PRZESYŁKACH POCZTOWYCH

                                                 (cześć 4.)

            Od 28 sierpnia 2020 roku na klubowej stronie internetowej trwa kolejna

zabawa filatelistyczna, polegająca na prezentowaniu całości ofrankowanych znaczkiem/ znaczkami z motywem krakowskim Fi.1045. Przy braku klubowych spotkań

wymiennych i znaczącym ograniczeniu kontaktów kolekcjonerskich proponujemy

poprzez zabawę uruchomić aktywność naszych członków oraz Intrernautów..

14 września otrzymaliśmy informacje od pana Wiesława Osuchowicza,

filatelisty zawołanego, specjalisty od bajek na znaczkach, często – jak sam pisze -

oglądającego naszą stronę internetową, który zdradził nam efekty poszukiwań całości ofrankowanymi znaczkiem/znaczkami Fi.1045 w swoich zbiorach. Okazało się, że

posiada kilka całości ofrankowanych znaczkami z serii „Historyczne miasta polskie”,

ale nie znalazł ofrankowanej wspomnianym znaczkiem. Natrafił natomiast na dwie

koperty z naklejonymi znaczkami Fi. 1045 z odciśniętymi stemplami

okolicznościowymi jak na fot. 1 i 2.

 

Dziękujemy za udział w naszej zabawie i prosimy o następne przypadkowo odnalezione.

Informacją o naszej zabawie klubowej i jej zasadami podzieliliśmy się ze

znajomym kolekcjonerem, który wprawdzie nie interesuje się znaczkami ale prowadzi obszerną korespondencję. Jak przystoi kolekcjonerowi otrzymaną korespondencję

gromadzi i segreguje w przyjęty przez siebie sposób. Ta segregacja pozwala mu szybko odnaleźć listy na które trzeba w odpowiedniej kolejności odpisać, które wymagają

spełnienia zawartych w listach życzeń, które wymagają specjalnego potraktowania

i tp. i td. To wszystko jeszcze w podziale na nazwisko   korespondenta oraz miejsce

nadania przesyłki względnie adres nadawcy pozwalające na jego lokalizację.

            Doświadczenia naszego kolekcjonera postanowiliśmy przenieść do naszej zabawy proponując podział całości pocztowych z naklejonym znaczkiem/znaczkami Fi.1045 na te, które zostały wysłane z Krakowa jako; krajowe (1a) lub zagraniczne (1b), względnie   skierowane na adres krakowski jako przesyłki krajowe (2a i b). Taki podział wydaje się ciekawy i rodzący różne hipotezy dotyczące wykorzystania pocztowego znaczka Fi.1045.

Ważny i zarazem filatelistyczny podział jest wyznaczony całościami   będącymi wynikiem wymiany korespondencji pomiędzy   instytucjami (3 a,b) w odróżnieniu do wymiany pomiędzy osobami prywatnymi na obszarze kraju (4a,b).

Dla kolekcjonerów pamiętających okres   ważności pocztowej znaczka Fi.1045 ciekawym może być istniejący wówczas   podział polityczny na; a/ przesyłki zagraniczne wysyłane z Polski do krajów demokracji ludowej (KDL) zwane demoludami

5 a, b) oraz przesyłki do krajów tzw. kapitalistycznych (6 a, b). Oczywiście podziały, na potrzeby naszej zabawy, można mnożyć   ale pozostańmy przy już zaproponowanych prezentując skany kopert według przyjętego wcześniej podziału.

Na kolejnych fotografiach przykłady przesyłek

Fot.1a Koperta standardowych wymiarów z papieru o niskiej jakości przesyłki urzędowej

           lokalnej, poleconej z erka w postaci drukowanej naklejki z kolejnym numerem

           wysłana przez firmę z Urzędu Pocztowego Kraków 1 do... Prezydium Rady

           Narodowej w Krakowie w dniu 7.11. 1963 roku. Przesyłka ofrankowana pięcioma

           znaczkami   z serii „Historyczne miasta polskie” w tym trzema znaczkami Fi. 1045.  

           Łączna   frankatura wynosi 1,35 zł. zgodnie z taryfą.

Fot. 1b   Koperta standardowych wymiarów przesyłki poleconej z erka w postaci drukowanej

           nalepki z kolejnym numerem, przesłana droga lotniczą z Urzędu Pocztowego Kraków

w dniu 7.11. 1962 do Iranu. Przesyłka urzędowa ofrankowana jest pięcioma

znaczkami z serii „Historyczne miasta polskie” w tym jednym Fi. 1045. Łączna frankatura wynosi 7.89 zł. zgodnie z taryfą.

Fot. 2a. Koperta standardowych wymiarów z papieru o niskiej jakości przesyłki listowej

               urzędowej wysłana z Urzędu Pocztowego Łódź dnia 3.11. 1962 roku do właściciela

               antykwariatu, wydawcy i znanego bibliofila w Krakowie. Przesyłka ofrankowana

               trzema znaczkami   w tym dwoma Fi.1045 o łącznej wartości 60 groszy.

Fot. 2b   Koperta jak w fot. 2a przesyłki urzędowej, sądowej, poleconej z erka w postaci  

               Drukowanej naklejki z kolejnym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Nowy

               Sącz 1 do adwokata w Krakowie. Przesyłka ofrankowana czterema znaczkim z

              Serii „Historyczne miasta polskie” w tym jednym Fi1045. Łączna frankatura

               wynosi 2,50 zł, zgodnie z taryfą.  

Fot 3a   Koperta standardowych wymiarów, przesyłki krajowej, urzędowej, poleconej

             z erką w postaci drukowanej naklejki z kolejnym numerem wysłana z Urzędu

             Pocztowego Poznań 1 dnia 2.01. 1963 roku do Jaworzna. Przesyłka ofrankowana

               jest trzema znaczkami w tym parka poziomą Fi.1045. Łączna wartość frankatury

              1,55 zgodnie z taryfą.

Fot. 3b     Koperta standardowych wymiarów z niskiej jakości papieru przesyłki urzędowej  

               krajowej, poleconej z erką w postaci drukowanej naklejki z kolejnym numerem

               wysłana z Urzędu Pocztowego Brzeg 1 w dniu 31. 05.1963 roku do Opola. Za

               ciekawostkę należy uznać wykorzystanie znacznych rozmiarów pieczątki, której

               odbitka zastępuje adres pisany czy drukowany adres odbiorcy. Przesyłka

               ofrankowana 6. znaczkami z serii „Historyczne miasta polskie” w tym trzema

               znaczkami Fi.1045 w tym parką pionową. Łączna frankatura wynosi 2,10 zł

                 i była zgodna z taryfą.

Fot. 4a     Koperta jak w pkt. 3b, przesyłki listowej, prywatnej wysłanej z Urzędu

               Pocztowego Jaworzno 3 w dniu 7.03. 1961 do osoby zamieszkałej w Sulęcinie .

               Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami w tym parka poziomą Fi.1045.

               Frankatura 60 groszy była zgodna z taryfą.

Fot. 4b     Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej wysłanej z  

               Urzędu Pocztowego Mogilno w dniu (?) na nazwisko księdza do Świdra k/

               Warszawy. Przesyłka ofrankowana czterema znaczkami w tym jednym z Fi. 1045. Łączna frankatura wyniosła 1,10 zł.

Fot.5a     Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej przesłanej drogą lotniczą wysłana z Urzędu Pocztowego Września dnia 12. 04. 1963 do Bułgarii (Sofia). Przesyłka jest ofrankowana czterema znaczkami w tym dwoma znaczkami Fi.1045. Frankatura o łącznej wysokości 1,50 zł.

Fot.5b   Koperta jak w pkt. 5a przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem z Urzędu Pocztowego Strączno w dniu 9.03. 1961 rok do Czechosłowacji. Przesyłka jest ofrankowana jest 3. znaczkami w tym jednym Fi.1045. Frankatura wynosi 1,55 zł, zgodnie z taryfą.

Fot. 6a   Koperta standardowych wymiarów wykonana z niskiej jakości papieru przesyłki

             listowej, zagranicznej do „kraju kapitalistycznego”, poleconej z erką w postaci

             drukowanej naklejki z kolejnym numerem wysłana drogą lotniczą z Urzędu

             Pocztowego Warszawa 15 w dniu 31.08. 1961 do Belgii (Bruksela). Przesyłka

               ofrankowana sześcioma znaczkami w tym jednym Fi.1045 oraz parką poziomą

               znaczków na przesyłki lotnicze z widokiem samolotu nad Rynkiem w Krakowie.

               Frankatura przesyłki wynosi 9,50 zł.

Fot.6b   Koperta jak na fot. 6a przesyłki listowej, zagranicznej do „kraju kapitalistycznego”, poleconej z erką w postaci drukowanej naklejki z kolejnym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Katowice 1 w dniu 27. 02. 1962 do Argentyny (Buenos Aires).  

             Przesyłka ofrankowana znaczkami z serii „Historyczne miasta polskie” w tym jednym Fi.1045. Łączna frankatura wynosi 5,60 zł. i była zgodna z taryfą.

              

         W dalszym ciągu oczekujemy na chętnych włączenia się do naszej zabawy prosząc

o przesłanie skanów posiadanych przesyłek ofrankowanych znaczkiem Fi.1045, a także uwagi oraz propozycje związane z tematem zabawy.

                                                                                            Jerzy Duda

                                                                             Administrator   Piotr.