WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI

 

                               WIADOMOŚĆ   Z OSTATNIEJ CHWILI

 

            W 2012 roku wydawnictwo Vandre naszego klubowego Kolegi Władysława Andreasika wydało wydrukowaną w drukarni Towarzystwa Słowaków w Polsce   broszurę w formacie A4 i 28 stronach i o intrygującym tytule; Czy Pan Bóg lubi znaczki. Autorem broszury bogato ilustrowanej jest dr inż. Jerzy Duda, prezes Klubu „Cracoviana”. W podtytule broszury jest wyjaśnienie, że zawiera ona motywy chrześcijańskie na znaczkach pocztowych wydanych do lat 30. XX wieku. W tekście znajdują się objaśnienia do znaczków   oraz podstawowe informacje dotyczące okoliczności wydawania znaczków. Na 85 fotografiach znaleźć można skany ponad 100 znaczków z całego świata o motywach chrześcijańskich, które są reprodukowane w kolorze i w skali 1:1, a w niektórych przypadkach są powiększone dla lepszego oddania szczegółów. Broszura prezentowana była w polskim Informatorze Klubu św. Gabriel oraz podczas klubowych spotkań w Poznaniu i Toruniu.

 

           W czerwcu 2020 roku otrzymaliśmy wiadomość, że broszura zwróciła uwagę jednego z Członków Słowackiego Klubu św. Gabriel pana Michala Ignataka. Po rozmowach pan Michal Ignatak   podjął się tłumaczenia tekstu na język słowacki oraz za zgodą redaktora naczelnego słowackiego informatora Klubu św. Gabriel   drukowania tekstu broszury z ilustracjami, w kolejnych numerach czasopisma.

Z przyjemnością informujemy, że 2 lipca 2020 roku ukazał się pierwszy odcinek tekstu Czy Pan Bóg lubi znaczki w języku słowackim zamieszczony w słowackim biuletynie SV.Gabriel nr 4 (104) s. 14-18. Z tekstem można zapoznać się pod adresem www.svgabriel.sk

Polecamy ten numer wszystkim zainteresowanym tematyką chrześcijańską na znaczkach pocztowych także z powodu zamieszczenia obszernego materiału filatelistycznego dotyczącego 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w tym przede wydań polskich, datowników, kartek okolicznościowych, znaczków   itp.

 

                                                            Administrator klubowej strony internetowej  

                                                                                           Piotr