U Z U P E Ł N I E N I E

U Z U P E Ł N I E N I E

do artykułu o krakowskich informatorach i prasie filatelistycznej.

            17 lutego 2021 roku autor artykułu znajdującego się na klubowej stronie internetowej Pół wieku krakowskich informatorów i prasy filatelistycznej otrzymał emaila od Kol. Jerzego Gurbały z uwagą o pominięciu w artykule informacji na temat biuletynów, okólników i informatorów wydawanych przez Ogólnopolski Klub Zainteresowań „Esperanto” przy Zarządzie Okręgu PZF w Krakowie. Pismo w tej sprawie za zgodą autora artykułu publikujemy poniżej.

Szanowny Pan   Jerzy  Duda

Prezes Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego ?Cracoviana?


              Jak  zawsze przeczytałem  zamieszczone  ostatnie  publikacje
opracowane   przez Pana na  stronie  klubowej  z  wielkim  zaciekawieniem,

a  dotyczące  prasy i wydawnictw filatelistycznych  w  Krakowie.

Jestem  w posiadaniu filatelistycznych  informatorów/okólników/biuletynów
wydawanych  przez  Ogólnopolski Klub  Zainteresowań "Esperanto"  przy
Zarządzie  Okręgu Polskiego Związku Filatelistów  w  Krakowie  ,  którego
byłem  współzałożycielem  i  członkiem.

Przesyłam   skany  do  ewentualnego  wykorzystania./strona 1, 2,3/  w
kolejności  chronologicznej jak były  wydawane.

Serdecznie pozdrawiam z poważaniem ,


Jerzy  Gurbała

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Administrator strony Piotr