Podziękowanie WYSTAWA JPII 100LECIE URODZIN

Dziękujemy Prezesowi Cracoviana za objęcie honorowego patronatu nad
wystawą z okazji 100 lecia urodzin Jana Pawła II w Parafii Św. Stanisława
w Krakowie na Dąbiu.

Z wyrazami szacunku

Leonard Liszka i Władysław Andreasik

P.S. Przesyłamy skan parafialnego  pisma