Podziękowania...

Witam.
Szanowny Pan Jerzy Duda

Serdecznie dziękuje za przysłany nowy numer "Filatelisty Małopolskiego", oraz za uznanie. Za Pana pośrednictwem przesyłam podziękowania dla Członków Zarządu Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego CRACOVIANA . Pozdrawiam Członków - Filatelistów, wystawców i obserwatorów.
Z kolekcjonerskim poważaniem.

Józef Skop

 

Dziękujemy za przekazane pozdrowienia i w oczekiwaniu na dalszą współpracę również Pana serdecznie pozdrawiamy.

Administrator