Prośba o identyfikację

Proszę Koleżanki i Kolegów filatelistów o udzielenie pomocy w identyfikacji i klasyfikacji przedstawionych poniżej walorów. 

 

id1

id2

Sympatyk Klubu Cracoviana