Dnia 15 czerwca 2018 roku Ogólnopolski Klub Filatelistyczny "Cracoviana" wydał okolicznościową kartkę upamiętniającą 200-rocznicę krakowskiego pochówkuTadeusza Kościuszki.

Autorami kartki są: Andrzej Błaszczyk i Jerzy Duda

Druk: Drukarnia Stowarzyszenia Słowaków w Polsce

Nakład : 100 egz.