ZNACZKI WYDANE PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. Z KODEM QR

Dnia 23 lipca 2018 roku Poczta Polska S.A. wprowadziła do obiegu pocztowego dwa znaczki emisji „Polska Zobacz więcej” w tym jeden o tematyce związanej z Małopolską. Na znaczkach przedstawiono: fragment wybrzeża Bałtyku (nominał 5,20 zł) oraz widok komory Weimar w Kopalni Soli w Wieliczce (nominał 2,60 zł). Intrygującym szczegółem widocznym na obu znaczkach w ich dolnej części po lewej stronie jest ..kod QR. Kod QR z angielska Quick Response – szybka odpowiedź, jest to alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy w kształcie kwadratu kod graficzny opracowany w 1994 w Japonii. Dzięki niemu „...papierowe znaczki pocztowe zostały zintegrowane z nowoczesnym światem multimediów” Po wykonaniu skanów kodów QR znajdziemy: - na znaczku z fragmentem wybrzeża Bałtyku film promocyjny o Polsce przygotowany przez Ministerstwo Sprawa Zagranicznych - na znaczku z komorą Weimar, film o Kopalni Soli w Wieliczce pt. Dziedzictwo światowej kultury górniczej. Na kolejnych fotografiach pokazujemy znaczki wraz z informacją dotyczącą autora, nakładu i daty wprowadzenia do obiegu pocztowego zaczerpnięte z folderu wydanego przez Pocztę Polską SA