Artykuły

Teoria całości pocztowych - Przegląd Filatelistyczny

        W numerze 4 (127)/2013 "Przeglądu Filatelistycznego" ukazał się artykuł autorstwa Jerzego Dudy pt. "Teoria  całości pocztowych". Sprawa dotycząca całości pocztowych była już poruszana przez autora wcześniej, także na  naszej stronie internetowej, w krótkim tekście pt. "Zadbajmy  o całości pocztowe, bo to najlepsza reklama filatelistyki". Tym razem artykuł jest rozszerzoną wersją poprzedniej notatki i zawiera  autorskie propozycje, które poddane są pod dyskusję. Pierwsza dyskusja na temat propozycji autora odbyła się w trakcie posiedzenia Komisji Naukowo Badawczej Małopolskiego Okręgu PZF, w czasie której został wygłoszony referat na temat całości pocztowych.
Link do artykułu: http://cracoviana.org/index.php/artykuly/146-teoria-calosci-pocztowych .

Administrator