Artykuły

Bibliofilatelia moje hobby

 

Biblioteka Śląska w Katowicach - sala Benedyktynka 2013-05-13 godz. 16:30 

Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki zaprasza na spotkanie z dr Jerzym Dudą - Wielkim Mistrzem Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie, Prezesem Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”, który wystąpi z prelekcją "Bibliofilatelia moje hobby" i zaprezentuje część swojego zbioru.

 

Administrator