email od czytelnika Romana Perkowskiego

Dzień dobry Panu,
Swego czasu, na Państwa stronie internetowej publikowaliście różnego rodzaju ciekawostki filatelistyczne związane z Krakowem. W ostatnim czasie, przeglądając swój zbiór Generalnego Gubernatorstwa, znalazłem nagłówkowy fragment ukraińskich Wiadomości Krakowskich (Krakiwskie Wisti), nieoficjalnego organu prasowego Ukraińskiego Komitetu Narodowego w Krakowie (nacjonalistycznej organizacji ukraińskiej działającej na obszarze GG), wydawanego w latach 1940-44 w Krakowie, później w Wiedniu (do kwietnia 1945 r.). Wspomniany fragment nagłówkowy pochodzi z gazety wydanej 8 września 1943 r, wysłanej do Wiednia, ofrankowanej znaczkiem Fi.72 (Fischer t. II), skasowanym stemplem propagandowym nr V typ b (Fischer t. II), w urzędzie pocztowym Kraków 2. Gazeta była rozprowadzana wśród Ukraińców na terenie Generalnego Gubernatorstwa oraz w III Rzeszy.

W załączeniu pozwalam sobie przesłać wspomniany na wstępie nagłówkowy fragment gazety.

Pozdrawiam
Roman Perkowski