Krakowskie Copernicana (9a)

Krakowskie Copernicana (9a).

U W A G A

UKAZAŁ SIĘ NOWY NUMER CZASOPISMA

 „ALMA MATER” NR 241/2023

JAKO NUMER SPECJALNY, POŚWIĘCONY W CAŁOŚCI MIKOŁAJOWI

KOPERNIKOWI. W NUMERZE ZNAJDUJĄ SIĘ MATERIAŁY DOTYCZĄCE

MIĘDZY INNYMI; KOPERNIKAŃSKIEJ WYSTAWY PREZENTOWANEJ

W PODZIEMIACH   COLLEGIUM MAIUS, POCZTOWYCH COPERNICANÓW

ORAZ WIDOKÓWEK I KARTEK POCZTOWYCH Z WIDOKIEM POMNIKA

KOPERNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ DO 1953 ROKU NA DZIEDZIŃCU

COLLEGIUM MAIUS.

CZASOPISMO JEST DOSTĘPNE TAKŻE W INTERNECIE.

++++++++++++++++++++++++++++

            W dniu 22 maja 1953 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu dwa znaczki na których znalazły się; na pierwszym, fragment jednego z najsłynniejszych obrazów Jana Matejki „Astronom Kopernik czyli rozmowa z Bogiem” o nominale 20 groszy, a na drugim portret astronoma na tle gwiaździstego nieba zaprojektowany przez Jana Marcina Szancera o nominale 80 groszy (Fi. 667, 668). Wcześniej, 5 stycznia 1953 roku, ukazało się zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej w okresie od 4.01.1953 – 31.12. 1963 roku. Taryfa przewidywała m. in. opłaty w obrocie wewnętrznym za listy zamiejscowe do 20 gramów. opłatę w wysokości 60 groszy, za listy miejscowe do 20 gramów opłatę 40 groszy, za kartki pocztowe zamiejscowe opłatę 40 groszy, a za miejscowe 20 groszy. Przewidziano również opłatę dodatkową na odbudowę m. st. Warszawy bez względu na wagę opłatę 20 groszy. Koszt polecenia przesyłki listowej wynosił w obrocie wewnętrznym 95 groszy (przesyłki urzędowej 40 groszy), a ekspres do miejscowego obszaru pocztowego 1,90 zł.

            Zatem nominał znaczka za 20 groszy (Fi.667) odpowiadał wysokości opłaty dodatkowej na odbudowę Warszawy, a w przypadku opłaty taryfowej potrzebna była wielokrotność znaczka ( 3 lub dwa znaczki) naklejanych na przesyłki listowe i kartki pocztowe.

            Zgodnie z zapowiedzią z części 9 na fot. 1- 10 prezentujemy pocztowe wykorzystanie znaczka Fi.667 w obrocie wewnętrznym.

Fot. 1 Kartka pocztowa Cp. 135 ze znaczkiem opłaty „Nowa Huta” o nominale 40 groszy

         z hasłem propagandowym nr 19 wysłana z Urzędu Pocztowego Wrocław 2 w dniu

         14.10.1953 roku do Krakowa. Opłata przesyłki uzupełniona znaczkiem Fi. 667 o

           nominale 20 groszy jako opłata dodatkowa na odbudowę m. st. Warszawy.

 

Fot. 2 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej zamiejscowej urzędowej

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Bytom 2 w dniu 4.9.1953 roku do Krakowa. Przesyłka

           jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi. 606 i 667 o łącznej wartości 65 +15 groszy,

           zgodnej z taryfą.

 

Fot. 3 a, b Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej zamiejscowej wysłanej z

                 Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniu 28.11.1953 do Gniezna. Przesyłka jest

                 ofrankowana na rewersie (3b) czterema znaczkami Fi. 667 w tym pionowa parką

                 o wartości 80 groszy zgodnej z taryfą.

Fot. 4   Koperta ze znakiem opłaty „Elektryfikacja” Ck 14 z hasłem propagandowym F

           przesyłki listowej, prywatnej przesłanej z Urzędu Pocztowego Tworóg w dniu

           3.11.1953 roku do Kochłowic. Przesyłka jest dodatkowo ofrankowana znaczkiem

           Fi. 667. Łączna wartość opłaty wynosi 65 +15 groszy i jest zgodna z taryfą.

 

Fot.5 Karta zawiadomienia o nadejściu przesyłki z pokwitowaniem wysłana jako polecona

         z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem z Urzędu

         Pocztowego Wrocław 2 jako miejscowa do Wrocławia. Przesyłka jest ofrankowana

         dwoma znaczkami Fi. 580 oraz 667 o łącznej wartości 1,35 zł zgodnie z taryfą.

Fot. 6 a, b Koperta o wymiarach 163x 92 mm przesyłki listowej, prywatnej na ciekawy adres,

         poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem przesłanej

         z Urzędu Pocztowego Dobroszyce w dniu 19.10.1953 roku do Warszawy. Przesyłka

         jest ofrankowana dziewięcioma znaczkami, trzema na awersie (Fi. 667, 534,535) oraz

         sześcioma na rewersie ( parka pionowa Fi. 667 i dodatkowo 667, parka poziomą Fi. 579

         i dodatkowo 579 o łącznej wartości 1,95 zł zgodnie z taryfą.

Fot. 7 Koperta standardowych wymiarów (uszkodzona przy otwieraniu) przesyłki listowej

           prywatnej, sądowej, z naklejką ekspres wysłanej z Urzędu Pocztowego Elbląg w dniu

           3.4.1954 roku do Radzynia Podlaskiego. Przesyłka jest ofrankowana parka pionowa

          znaczków Fi. 580 i 667 o łącznej wartości 2,50 zł. zgodnej z taryfą.

Fot. 8   Koperta o wymiarach 156x 90 mm przesyłki listowej, prywatnej, poleconej z erką

             w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu

            Pocztowego Jaźwina w dniu 26.10.1953 roku do Warszawy. Przesyłka jest

             Ofrankowana pięcioma znaczkami w tym parka pionowa Fi.667, dwoma znaczkami

             Fi.606 i 535 o łącznej wartości 1,45 zł + 30 groszy.

 

Fot. 9   Koperta o wymiarach 150 x 112 mm przerobiona przez nadawcę z koperty już użytej,

           uszkodzona podczas otwierania przesyłki listowej, sądowej, poleconej z erką

           w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem, przesłanej z Urzędu

            Pocztowego Bydgoszcz 1 w dniu 23.1.1954 do Radzynia Podlaskiego. Przesyłka jest

           ofrankowana   sześcioma znaczkami w tym parka pionowa Fi.667, dwoma znaczkami

           Fi. 626, 534 i 637 o łącznej wartości 1,45 zł + 30 groszy.

 

Fot. 10 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, urzędowej, sądowej, poleconej

             z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem przesłanej

             z Urzędu Pocztowego (Urząd TF-TG ) w Radomiu w dniu 26.5.1954 roku do

             Starachowic. Przesyłka ofrankowana czterema znaczkami w tym Fi.667, dwoma

             znaczkami Fi. 552 i 535 o łączne wartości 1,55 zł zgodnie z taryfą.

            W następnej części podamy przykłady wykorzystania znaczków Fi.667 i 668 na przesyłkach w obrocie zagranicznym.

                                                                                                                         Jerzy Duda

                                                                                                              Administrator Piotr