ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH. cz.28.

ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH.

cz.28.

     Z okazji odbywającego się w dniach 21.2 – 20.3.1955 roku w Warszawie V. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina Poczta Polska wprowadziła do o biegu dwie serie znaczków; pierwszą 8 listopada 1954 roku (Fi.737-739), drugą 22 lutego 1955 roku (Fi. 759-760). Pierwsza seria składała się z trzech znaczków o nominałach 45 i 60 groszy oraz 1,00 zł, z portretem Fryderyka Chopina projektu Czesława Kaczmarczyka, wykonanych w technice rotograwiury. Druga zaś seria składała się z dwóch znaczków o nominałach 40 i 60 groszy, na których znalazła się podobizna głowy Fryderyka Chopina z kamei wykonanej przez Luigi Islera ok.1842 roku, znajdującej się w zbiorach Instytutu Fryderyka Chopina. Projektantem znaczków był Kazimierz Podlasiecki, a sztychował Czesław Słania. Seria znaczków wykonana była w technice stalorytu. Warto dodać, że zwycięzcą konkursu pianistycznego był Adam Harasiewicz.

           Na znaczkach Fi.759-760 projektant umieścił wizerunek Fryderyka Chopina w formie kamei z podpisem jej twórcy, otoczonej ornamentem. W dolnej części kamei znajduje się wstęga na której umieszczony jest napis „V Międzynarodowy Konkurs im. F. Chopina”. Znaczki mają format 25,5 x 31,25 mm przy różnej wielkości rysunku. Ciekawostka jest to, że na wszystkich znaczkach o nominale 40 groszy na dolnym marginesie występują dwie równoległe linie pomiędzy którymi umieszczone są nazwiska projektanta, sztycharza i inicjały PWPW.

             Znaczki drukowano na papierze bezdrzewnym, białym, gładkim w nakładzie; dla znaczka o nominale 40 groszy 25, 1 miliona sztuk, a dla znaczka 60 groszy 331 000 sztuk wykonując druk tego ostatniego do 9.3.1955 roku. Ukazał się również karnet z oboma znaczkami Fi.759-760 skasowanymi okolicznościowym datownikiem. Na pierwszej stronie umieszczono portret Fryderyka Chopina w owalu, wykonany ok. 1838 roku przez francuskiego malarza Eugene Delacroix. Był to portret podwójny z George Sand rozcięty w XIX wieku . Portret znajduje się w paryskim Luwrze. Portret sztychował Czesław Słania. Na drugiej stronie karnetu znalazł się widok budynku Państwowej Filharmonii w Warszawie. Na czwartej stronie zamieszczono widok zamku ostrogskich, siedziby Towarzystwa im. Fryderyka Chopina sztychowany przez Brandta. Dochód ze sprzedaży karnetów był przeznaczony na fundusz stypendiów i burs im. Fr. Chopina. Na fot. 1 przedstawiamy znaczki z serii oraz widoki opisanego karnetu.  

     Znaczek Fi.759 o nominale 40 groszy był dość powszechnie stosowany do frankowania kartek pocztowych i widokówek w obrocie krajowym i zagranicznym bowiem jego nominał odpowiadał taryfie, również do frankowania przesyłek jako część ofrankowania mieszanego, rzadziej do frankowania wielokrotnego. Przykłady podajemy na kolejnych fotografiach.

Fot.2 Przykłady ofrankowania dwóch widokówek: a/ w obrocie krajowym wysłana z Urzędu

         Pocztowego Zabrze w dniu 31.12 1955 roku do Krakowa oraz b/ z Urzędu Pocztowego

         Warszawa 1 w dniu 1.8.1955 do Czechosłowacji. Obie widokówki ofrankowane

         znaczkiem Fi.759.

Fot. 3 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, krajowej wysłanej

       z Urzędu Pocztowego Jaworzno 3 w dniu 7.3.1961 do Sulęcina. Przesyłka

         ofrankowana znaczkami Fi.759 oraz poziomą parka Fi. 1045 o łącznej wartości 60

         groszy zgodnie z taryfą.

Fot. 4 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej,

           poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłanej

           z Urzędu Pocztowego Bielsko – Biała 1w dniu 10.6.1955 rok do RFN-u. Przesyłka

           błędnie zaadresowana. Pomimo błędu adresat otrzymał ją w dniu 16.6.1955 roku

           o czym świadczy odbitka datownika odbiorczego. Przesyłka ofrankowana jest trzema

           znaczkami Fi.759, 738 oraz na rewersie znaczkiem Fi. 765 o łącznej wartości 1,40 zł

          zgodnej z taryfą.

Fot. 5 Koperta standardowych wymiarów przesyłki firmowej, krajowej, poleconej z erką

         w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu

         Pocztowego Jelenia Góra 1 w dniu 26.5. 1955 roku do Kamiennej Góry. Przesyłka jest

         ofrankowana parka pionową znaczków Fi.759, znaczkami Fi.738 oraz 683 o łącznej

         wartości 1,60 zł zgodnie z taryfą.

Fot. 6 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej,

         poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem przesłanej

         droga powietrzną z Urzędu Pocztowego Szczecinek 1w dniu 12.12.1955 rok do USA.

           Przesyłka dotarła do adresata 19.12 1955 roku o czym świadczy odbitka datownika

         odbiorczego. Przesyłka jest ofrankowana znaczkiem Fi.759 i 761 oraz

         czteroznaczkowym blokiem znaczków Fi.788 i 779 o łącznej wartości 2,85 zł.

Fot. 7 Koperta o wymiarach 153 x 90 mm przesyłki na ten sam adres co na fot.6, przesłanej

           droga powietrzną z Urzędu Pocztowego Skolimów w dniu 30.5.1958 do USA.

           Przesyłka jest ofrankowana znaczkami Fi.759 i 794 oraz czteroznaczkowym blokiem

           Fi. 631 o łącznej wartości 5,75 zł.

Fot. 8 Koperta standardowych wymiarów przesyłki na ten sam adres co na fot.6 i 7 przesłanej

         droga powietrzna z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniu 11.11.1957 do USA.

         Przesyłka jest ofrankowana dwoma blokami znaczków: dziewięcioznaczkowym Fi. 759

         oraz czteroznaczkowym Fi. 738 o łącznej wartości 6,00 zł.

         Trzy przesyłki pokazane na fot. 6,7 i 8 wysłane na ten sam adres, frankowane powyżej taryfy, są prawdopodobnie inspirowane filatelistycznie.

Fot. 9 Koperta o wymiarach 160 x 115 mm przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej,

           poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z numerem odbitym z numeratora,

           przesłanej drogą powietrzną z Urzędu Pocztowego Gdańsk Wrzeszcz w dniu

  1. 5.1956roku do USA. Przesyłka dodarła do adresata 23.5.1956 o czym świadczyodbitka datownika odbiorczego. Przesyłka jest ofrankowana blokiem pięcioznaczkowym Fi.759 oraz dodatkowo pojedynczym znaczkiem Fi.759 skasowanym ręcznym datownikiem z wymienną data stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 40 w czasie V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów (kat. Myśl. Nr 55 048). W datowniku jest widok zamku ostrogskich.

Fot. 10 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, krajowej

             ofrankowana znaczkiem Fi.759 skasowanym okolicznościowym datownikiem

             ręcznym ze zmienną datą stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 od 3.1.-

             21 III 1955 roku.

Fot. 11 Okolicznościowa kartka wydana, bez informacji o wydawcy, z okazji V Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży i Studentów z ilustracją przedstawiająca dom w którym mieszkał i tworzył Chopin i kościół św. Krzyża – miejsce spoczynku jego serca. Kartka ofrankowana znaczkami Fi. 778 i 779 oraz znaczkiem Fi.759 skasowanymi datownikiem okolicznościowym kat. Myśl. Nr 55 048.

Fot. 12 Koperta ze znakiem opłaty o rysunku Elektrownia w Jaworznie

             w kolorze czerwonym z hasłem propagandowym D z omyłkowo wykonanym

             fioletowym nadrukiem stempelka gumowego zmieniającym dotychczasową wartość

             sprzedażną koperty na 75 groszy ( Fi. II Ck.nr 18 IIa) jako przesyłka listowa,

             sądowa, krajowa, polecona z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym

             numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Milanów dnia 31.8.1955 roku do

             Radzynia Podlaskiego. Przesyłka jest ofrankowana dodatkowo znaczkami Fi.759

             oraz 767. Koperta uszkodzona z powodu wadliwego otwierania.

                     Z tej krótkiej informacji należy przypuszczać, że znaczek Fi.759 był dosyć powszechnie używany do frankowania przesyłek w odróżnieniu od znaczka Fi.760 w kolorze niebieskim. Przez ostatnie kilka lat nie spotkaliśmy się z całością pocztową z naklejonym znaczkiem w kolorze niebieskim. Potwierdzają to również nasi klubowicze. Jaki zatem los spotkał znaczek Fi.760? Jeśli ktoś wie czekamy na informacje.    

                                                                                                                      Jerzy Duda

                                                                                                           Administrator Piotr