ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH. ZUPEŁNIENIE DO CZĘŚCI 10.

ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH.

UZUPEŁNIENIE DO CZĘŚCI 10.

W części 10. zaprezentowaliśmy kilka ciekawych całości pocztowych ofrankowanych   znaczkami na przesyłki lotnicze z 1952 roku sygnowanymi m. in. przez Czesława Słanię. Obiecaliśmy uzupełnić podane informacje i zaprezentować kolejne walory dokonując wyboru pod kątem atrakcyjności ofrankowań, domniemanej rzadkości, a przede wszystkim wykorzystania do ofrankowania jednej przesyłki różnych znaczków sygnowanych przez Czesława Słanię.

 

 

 

Fot.1   Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, krajowej przesłanej drogą

           powietrzną z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 w dniu 21.7.1952 do Krakowa.

           Przesyłka jest ofrankowana znaczkami całej serii lotniczej Fi.590 - 593 o wartości

           7,85 zł przekraczającej taryfę. Przesyłka inspirowana filatelistycznie wysłana przez

           mgr Leszka Kałkowskiego (1927-2020), absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego,

           późniejszego profesora nauk ekonomicznych, do ojca, mgr inż. Tadeusza

           Kałkowskiego (1899 – 1979) absolwenta Politechniki Lwowskiej inżyniera

           komunikacji, specjalisty budowy mostów. Obaj Panowie byli znakomitymi

            kolekcjonerami, a Tadeusz Kałkowski był wybitnym polskim numizmatykiem,

           autorem książek i czasopism z zakresu numizmatyki, piastującym zarazem wysokie

           stanowisko w przedsiębiorstwie PKP.

 

Fot. 2 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej,

           poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem,

           ekspresowej, przesłanej drogą powietrzną z Urzędu Pocztowego Ostrowiec

         Świętokrzyski w dniu 10.7.1952 do NRD. Przesyłka ofrankowana znaczkami z serii

           lotniczej Fi. 590 – 593 oraz znaczkiem Fi. 617 przedstawiającym statek szkolny „Dar

           Pomorza” z rozwiniętymi żaglami, projektowany przez Czesława Słanie – o którym

          będzie w kolejnej części naszego cyklu. Frankatura wynosi 8,45 zł. Jest to

           przykład ofrankowana mieszanego z pięcioma znaczkami z których jeden jest

           projektowany i sztychowany przez Czesława Słanię, a dwa projektowane przez artystę.

 

Fot. 3 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej prywatnej, zagranicznej

           wysłanej droga powietrzną z Urzędu Pocztowego Bytom 1 w dniu 19.7.1952 do

           Austrii. Przesyłka jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi.592 oraz znaczkiem Fi. 828

           z serii przedrukowej znaczka Fi.684. Łączna wartość wynosi 3,40 zł zgodnie z taryfą.

           Jest to zatem przykład frankatury mieszanej ale ze znaczkami projektowanymi

           i sztychowanymi przez Czesława Słanię.

 

Fot.4 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, poleconej z erką w

           postaci odbitki pieczątki z odręcznym wpisaniem numeru wysłanej z Urzędu

           Pocztowego Zawadzkie w dniu 10.6. 1957 roku do RFN. Przesyłka ofrankowana jest

           dwoma parkami znaczków Czesława Słani Fi. 592 oraz Fi. 553 o łącznej wartości

           6.50 zł. zgodnie z taryfą.

 

Fot. 5   Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Zabrze 1 w dniu 1.4.1957 roku do RFN. Przesyłka jest

           ofrankowana parką znaczków Fi. 592 oraz Fi. 815 o łącznej wartości 3,40 zł. zgodnej

           z taryfą.

 

Fot. 6 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, poleconej z erka w

           postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem na adres Międzynarodowego    

           Komitetu Czerwonego Krzyża przesłanej drogą powietrzną z Urzędu Pocztowego

           Otwock w dniu 8.X.1953 roku do Szwajcarii. Przesyłka jest ofrankowana znaczkiem

           Fi. 590 i Fi. 631 o łącznej wartości 1,55 zł zgodnie z taryfą.

            Znaczki na przesyłki lotnicze sygnowane nazwiskiem Czesława Słani były w powszechnym użyciu co potwierdza szereg przykładów znajdujących się na wycinkach oraz znaczków zdjętych z kopert, które są w posiadaniu kolekcjonerów. Z udostępnionych nam walorów prezentujemy na kolejnych fotografiach 7 i 8 sześć wybranych znaczków z czytelnie odbitymi datownikami z których   pięć to Fi. 590 oraz trzy to Fi. 592.

 

Fot. 7 Znaczki użyte w Urzędach Pocztowych: Warszawa 5 (użyty dnia ?. 4.1953),

       Bydgoszcz 2 (użyty w dniu 14.6.1953), Ostrowiec Świętokrzyski (użyty w dniu

       14.2.1954), Ozorków (12.5.1953) i Łódź 1 (użyty w dniu 26.6. 1953 roku).

 

Fot. 8 Znaczki Fi.592 użyte w Urzędach Pocztowych: Biedrzychowice k. Lubania (użyty w

           dniu 13.9.1954) oraz Urzędzie Pocztowym Tuchów (użyty w dniu 6.9.1954) oraz

           Urzędzie Pocztowym Kartuzy (użyty w dniu 12.8.1953 roku) .

            W następnej części zaprezentujemy pocztowe wykorzystanie znaczka wydania okolicznościowego wykonanego w technice rotograwiury, który według przekazów literaturowych, projektował Czesław Słania na podstawie   zdjęcia fotograficznego. Jest to, jak sądzimy, ewenement w karierze artysty.  

 

 

                                                                                                                   Jerzy Duda            

                                                                                                        Administrator Piotr