KOPERTY FIRMOWE W BADANIACH NAD HISTORIĄ KRAKOWSKICH FIRM I ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH cz. 13.

KOPERTY FIRMOWE W BADANIACH

NAD HISTORIĄ KRAKOWSKICH FIRM I ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH

 cz. 13.

            W części 12. naszego cyklu obiecaliśmy pokazać na klubowej stronie internetowej dwie ciekawe koperty firmowe i koperty na jeden adres. Do pierwszej grupy należą koperty z 1927 roku i 1939 roku.

 

Fot. 1 Koperta firmowa ilustrowana o wymiarach 15,8 x 12,5 cm centrali RADIOŚWIAT,

         która mieściła się w Krakowie przy ulicy Floriańskiej 3. Firma zajmowała się produkcją

         (wytwórnią) radioaparatów, posiadała również skład radioaparatów jak i wszelkich ich

         części. Koperta przesyłki listowej wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 2 w dniu 14

         IX 1927 rok do Niemiec. Przesyłka jest ofrankowana dwoma parkami znaczków Fi.

         209 o łącznej wartości 40 groszy zgodnie z taryfą.

                        Sama koperta z rysunkiem globu ziemskiego na którym są narysowane dwa

         słupy połączone liniami (druty telefoniczne) nie sprawia najlepszego wrażenia.

         Ciekawa jest natomiast firma radiowa. Za dzień urodzin radia uważa się 1 lutego 1925

         roku w którym stacja nadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w

         Warszawie rozpoczęła regularną emisję programu. Ale początek działalności

         antenowej rozpoczął się 18 kwietnia 1926 roku kiedy to w eter popłynęła informacja

         „Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa, fala 480” wypowiedziane przez spikerkę

         Janinę Sztompkównę. Krakowska firma” Radioświat” rozpoczęła działalność prawie

         równocześnie z uruchomieniem radia w Polsce. Właścicielem firmy był Józef Frey.

         Firma musiała być konkurencyjna i dobrze prosperowała bowiem jeszcze w 1932 roku

         w Księdze Adresowej znalazł się inserat „Pierwsza polska wytwórnia radioaparatów i

         skład radiosprzętu „Radioświat” reklamowana pod tym samy adresem, który jest na

         kopercie firmowej. Radio promowało się organizując wystawy radiowe. Jedną z

         pierwszych była wystawa urządzona w Warszawie i czynna w dniach 15-24 maja

         1926 roku. Warto odnotować I Wystawę Radiową zorganizowana w Krakowie w

         kwietniu 1927 roku, na której używano ręcznego datownika o takiej rzadkości, że nawet

         Andrzej Myślicki autor Katalogu polskich stempli okolicznościowych nie zamieścił w

         zeszycie 1. rysunku tego datownika.  

 

Fot. 2 Koperta firmowa o wymiarach 162 x 130 mm firmy „Zenit” mieszczącej się w

           Krakowie przy ulicy Dunajewskiego 6. Firma prowadziła biuro techniczne i

           elektrotechniczne oraz hurtownie narzędzi, pasów, szczeliw, węży itp. Na kopercie

           wydrukowano logo firmy o wątpliwej jakości i czytelności. Przesyłka listowa

           wysłana była z Urzędu Pocztowego (?) w dniu 14.I. 1939 roku do Częstochowy. Jest

           ofrankowana znaczkiem Fi.296. Atrakcyjność koperty potwierdza jej recto czyli strona

           po odwróceniu koperty. Jest tam oferta handlowa z prezentacją narzędzi, urządzeń i

           ich części ponumerowanych dla uproszczenia kontaktu z nabywcą. Reprodukcje          

         narzędzi i urządzeń są czytelne, a oferta jest imponująca. Pokazane narzędzia są

         uniwersalne albo służą w danej branży. Tego rodzaju koperty są poszukiwane na

         świecie, a na aukcjach osiągają znaczne ceny, kiedy pochodzą z obiegu pocztowego.

 

Fot. 3 Koperta firmowa o wymiarach 173x 140 mm prywatnej firmy elektrotechnicznej inż.

           Piotra Króla mieszczącej się przy ulicy Wiślnej 2. Kopertę firmową wykorzystał

           nadawca ze wsi Lutcza położonej w obecnym woj. podkarpackim w pow.

           Strzyżowskim na Pogórzu Dynowskim. Przesyłka polecona z erką w postaci odbitki

            nietypowej ze względu na wielkość pieczątki z odręcznie wpisanym numerem.

           Przesyłka jest opłacona gotówką o czym świadczy odbitka stosownej pieczątki z

           wpisem należności. Wysłana z Urzędu Pocztowego Lutcza dnia 3.1.1922 roku do

           Krakowa dotarła 4.I.1922 roku.

 

Fot.4   Koperta firmowa z Krajową marką ochronną formatu 180x120 mm Ligi Ochrony

               Przemysłowej mieszczącej się w Krakowie przy ulicy Straszewskiego 28. Liga

               Ochrony Przemysłowej ma bogatą literaturę. Warto przypomnieć, że w 1901 roku w

                 Krakowie odbył się I Zjazd Przemysłowy na którym podjęto uchwałę o stworzeniu

                 Centralnego Związku Wielkich Przemysłowców Galicyjskich. Kilka lat później

                 utworzono Towarzystwo Pomocy Przemysłowej, które w 1904 roku podjęło

                 decyzję o powołaniu Ligi Pomocy Przemysłowej. O niej piszą m. in. Olena

                 Kozakevych w artykule „Liga Pomocy Przemysłowej: przesłanki stworzenia i

                 początki działalności (struktura i statuty)” oraz Dariusz Piotr Kruk w artykule „

                 Instytucjonalne formy wspierania rozwoju przemysłu Galicji w dobie autonomii”.

                 Przesyłka listowa we wspomnianej kopercie adresowana jest do inż. Piotra Króla i

                 zapewne dostarczona bez udziału poczty.

 

Fot. 5     Podobnie jak przesyłka listowa w kopercie firmowej Krakowskiej Fabryki Szczotek i

               Pendzli (!) mieszczącej się w Krakowie przy ulicy Kościuszki 40 z filią przy ulicy

               Sławkowskiej 2. Również i ta przesyłka musiała być dostarczona do inż. Piotra

               Króla bez udziału poczty.

                               Na bezapelacyjne zakończenie naszego cyklu o kopertach firmowych prezentujemy ciekawostkę jaką jest niewątpliwie okolicznościowa widokówka Kolektury Loterii Klasowej Dobrosławy Krzemińskiej. Wzruszający obrazek, przedniej jakości wierszyki, a co najważniejsze; Kolektura informuje adresata, że wygrał 10 000 zł ale na ¼ losu należy się 2000 zł (?).Ta informacja znajduje się na rewersie widokówki.

                   I tym akcentem finansowym żegnamy się z życzliwymi Internautami  

Za możliwość wykorzystania części kopert firmowych składamy podziekowanie Panu Andrzejowi Fischerowi z Krakowa     

                                                                                                                Jerzy Duda

                                                                                                       Administrator Piotr