Krakowskie Copernicana (9 c).

Krakowskie Copernicana (9 c).

            Znaczek Fi.667 z powodu nominału, który odpowiadał ówczesnej taryfie pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym (również w wielokrotności) cieszył się znacznym powodzeniem użytkowników poczty o czym świadczy trzykrotne zamawianie go w drukarni i to każdorazowo w nakładzie po 20 milionów sztuk. Ostatnie zamówienie w 1953 roku wystosowano 12.10. 1953 roku i do dnia 14.12.1953 roku drukarnia wykonała 19 885 600 sztuk. Tym samym zagwarantowano możliwość frankowania tym znaczkiem przesyłek także w roku 1954 i w latach następnych. W naszych zbiorach znajduje się kilka przykładów całości pocztowych ofrankowanych m.in. znaczkiem Fi.667 oraz w jednym przypadku Fi.668 z obrotu zagranicznego w 1954 roku oraz jedna całość z roku 1956. Ciekawostką jest to, że 12.10. 1956 roku Poczta Polska zamówiła 1 milion znaczków Fi.667 o nominale 20 groszy, a z drukarni   6.12.1956 roku otrzymała 1 051 400 sztuk. Informację podajemy za Polskie znaki pocztowe t. II, Warszawa 1960. Czy znaczki z tego nakładu były w użyciu pocztowym po 1957 roku nie wiemy i nie posiadamy żadnego przykładu.

            Na kolejnych fotografiach 1-7 prezentujemy całości z 1954 roku i 1956. Wszystkie całości to koperty o standardowych wymiarach 163 x 115 mm.

 

Fot. 1 Przesyłka listowa, prywatna, zagraniczna przesłana droga powietrzną z Urzędu

           Pocztowego Warszawa 30 w dniu 5.01.1954 do USA. Przesyłka jest ofrankowna

           dwoma blokami czteroznaczkowymi   Fi.667 i 534 o łącznej wartości 1,20 zł.

 

Fot. 2 Przesyłka listowa, prywatna, zagraniczna, polecona z erką w postaci odbitki pieczątki

           z odręcznie wpisanym numerem, przesłanej droga lotniczą z Urzędu Pocztowego

           Chełm Lubelski 2 w dniu 16.01. 1954 do Szwajcarii. Przesyłka jest ofrankowana

           siedmioma znaczkami w ty Fi.667, trójka pozioma znaczków Fi.683, parka pionową

           Fi.626 i 684 o łącznej wartości 2,80 zł.

Fot. 3 Przesyłka listowa firmowa, zagraniczna, polecona z erką w postaci odbitki pieczątki z

           odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Gdynia 1 w dniu 22.01.

           1954 do Finlandii. Przesyłka jest ofrankowana parką pionowa znaczków Fi.667 i 631

           o łącznej wartości 1,40 zł. Przesyłka dotarła do adresat 29.1.1954 roku o czym

           świadczy odbitka datownika odbiorczego.

 

Fot. 4   Przesyłka listowa prywatna, zagraniczna, polecona z erką w postaci

           odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłana droga powietrzna z Urzędu

            Pocztowego Olsztyn 3 w dniu 22.1.1954 roku do b. Czechosłowacji. Przesyłka

           posiada unikatowe ofrankowanie na które składają się znaczki dwóch serii:

           kopernikańskiej Fi.667,668 oraz wydanej z okazji mistrzostw Europy w boksie

           Fi.664-666 o łącznej wartości 3,15 zł czyli powyżej taryfy. To sugeruje filatelistyczną

           inspirację. Przesyłka został poddana kontroli celnej o czym świadczy odcisk stosownej

           pieczątki a rewersie koperty.

Fot. 5   Przesyłka listowa, prywatna, zagraniczna, przesłana droga powietrzną z Urzędu

           Pocztowego Warszawa 22 w dniu 13.3.1954 do Francji. Przesyłka ofrankowana jest

           pięcioma znaczkami w tym parką pionową znaczka Fi.667, 637 i 524 o łącznej

           wartości 60 groszy zgodnie z taryfą.

Fot. 6. Przesyłka listowa, prywatna, zagraniczna, polecona z erką w postaci odbitki pieczatki

           z odręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Gdańsk (Wrzeszcz)

           w dniu 23.12.1954 roku do USA. Przesyłka jest ofrankowana czterema znaczkami w

           tym Fi.667, parką pionową Fi. 660 i 552 o łącznej wartości 2,40 zł zgodnie z taryfą.

           Przesyłka dotarła do adresata 8.1.1955 roku o czym świadczy odbitka datownika

           odbiorczego.  

Fot. 7 Przesyłka listowa, prywatna, zagraniczna wysłana z Urzędu Pocztowego

           Warszawa 15 w dniu 24.09.1956 roku do USA. Przesyłka jest ofrankowana dwoma

           czworoblokami znaczków Fi.667 i 683 o łącznej wartości 1,60 zł. Przesyłkę

           wysłano na adres jak na fot. 1.

            Kolejne walory o tematyce kopernikańskiej związane z Krakowem pojawiły się w 1964 roku w którym obchodzono jubileusz 600 lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poczta Polska wydała wówczas znaczek Fi.1340 z podobizną Mikołaja Kopernika według kopii portretu z II połowy XVI wieku oraz całostkę Cp 245 z widokiem dziedzińca Collegium Maius. Na znaku opłaty widać obrys studni która stanowiła fragment cokołu pomnika M. Kopernika w latach 1900- 1953. Barwna reprodukcja obrazu Jana Matejki Astronom Kopernik czyli rozmowa z Bogiem na znaczku Poczty Polskiej pojawiła się w 1973 roku Fi.2089 z okazji jubileuszu 500 rocznicy urodzin genialnego astronoma i światowej wystawy filatelistycznej „Polska 1973”.

            Zapraszamy „Klubowiczów” i Internautów do współpracy przy redagowaniu naszej klubowej strony internetowej i przysyłanie nam zarówno informacji tekstowej jak i ilustracji dotyczących Krakowa w kolekcjonerstwie, w szczególności związanych z filatelistyką.

                                                                                                                 Jerzy Duda

                                                                                                       Administrator Piotr