Krakowskie Copernicana (9 b).

Krakowskie Copernicana (9 b).

            Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią część 9 b i 9c wykorzystamy do zaprezentowania przykładów pocztowego wykorzystania znaczków Fi.667 i 668 na przesyłkach listowych w obrocie zagranicznym. Cześć 9 b to przesyłki wysłane w roku 1953, a część 9 c przesyłki wysłane w roku 1954 i później.

Znaczki wprowadzone do obiegu pocztowego 23 maja, roku 1953 który został ogłoszony przez ówczesna władzę Rokiem Kopernika miały na celu – jak dzisiaj przypuszczamy – promowanie postaci polskiego genialnego astronoma i jego prac, a w przypadku znaczka Fi.667 także przypomnienie słynnego polskiego malarza Jana Matejki i jego unikatowego obrazu przedstawiającego Mikołaja Kopernika we Fromborku.

            Zanim przedstawimy przesyłki podamy kilka szczegółów dotyczących taryfy pocztowej w obrocie zagranicznym w oparciu o dane z opracowania Adama Kielbasa-Schoeni i Stanisława Fołty, Taryfy i cenniki opłat Poczty Polskiej 1941-2010, wydanego w 2011 roku. Taryfa pocztowa, telegraficzna i telefoniczna zapisana w Zarządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 stycznia 1953 roku w rozdziale 2; obrót zagraniczny określała następującą wysokość opłat: za listy do wagi 20 gramów opłata wynosiła 40 groszy, za każde dalsze 20 g dodatkowo 25 groszy. Opłata za kartki pocztowe wynosiła 25 groszy. Opłaty dodatkowe dla przesyłek listowych wynosiły dla polecenia 95 groszy, a opłata za ekspres wynosiła 80 groszy ale tylko do 30.09.1953. Po tym terminie opłata wzrosła do 1,90 zł. Opłaty dodatkowe za przewóz droga powietrzną przesyłki listowej do 50 gramów wynosiła 20 groszy. Według odrębnego zarządzenia opłata za przesyłkę drogą powietrzną do USA wynosiła 35 groszy za każde 5 gramów, a do krajów europejskich 15 groszy za listy 20 gramów.

            Na kolejnych fotografiach 1- 10 pokazujemy całości pocztowe do ofrankowania których wykorzystano znaczki Fi.667 i 668, wysłane w roku 1953.

Fot. 1 widokówka z Pałacem Łazienkowskim wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w

         dniu 19.11.1953 do b. Czechosłowacji. Widokówka ofrankowana dwoma znaczkami

         Fi.667 i 637 o łącznej wartości 25 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot 2, a, b Dwie koperty przesyłek listowych zagranicznych z frankaturą wielokrotną Fi.667.  

             a/ Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej

                 wysłana z Urzędu Pocztowego Szczecin 1 w dniu 21.08.1953 do Szwecji.

                 Przesyłka jest ofrankowana parka pozioma znaczków Fi.667 o wartości 40 groszy

                 zgodnie z taryfą.

             b/ Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej

                 wysłana z Urzędu Pocztowego Łubniany w dniu 29.9. 1953 roku do Niemiec.

                 Przesyłka jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi.667 o wartości 40 groszy

                 zgodnie z taryfą

Fot. 3   Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej,

             poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki i odręcznie wpisanym numerem

             przesłana drogą powietrzną z Urzędu Pocztowego Jelenia Góra 1 w dniu 15.6 1953

             roku do USA. Przesyłka jest ofrankowana siedmioma znaczkami w tym czwórką i

             oddzielnym znaczkiem Fi.667 oraz parką poziomą Fi.666. Łączna wartość wynosi

             2. 90 zł i jest zgodna z taryfą. Jak widać jest to frankatura mieszana ale z

             wielokrotnością znaczka Fi.667. Adresat otrzymał przesyłkę 18.6.1953 roku o czym

             świadczy odcisk datownika odbiorczego.

Fot. 4   Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej,

           poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłanej

           z Urzędu Pocztowego Bielsko-Biała 1 w dniu 18.7. 1953 do Niemiec. Przesyłka jest

           ofrankowana sześcioma znaczkami w tym Fi.667, trzema znaczkami w tym aparka

           poziomą Fi. 536 , Fi.637 i 660 o łącznej wartości 1,80 zł zgodnie z taryfą.

Fot. 5   Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej

             przesłanej drogą powietrzną z Urzędu Pocztowego Stalinogród 2 w dniu 22.7. 1953

             roku do Austrii. Przesyłka ofrankowana jest znaczkami z dwóch serii „VI Kolarski

           Wyścig Pokoju Fi.661-663 oraz „Mikołaj Kopernik” Fi.667-668. Wartość

             naklejonych znaczków wynosi 3, 40 zł co wskazuje na korespondencję inicjowaną

             filatelistycznie. Dodatkowo zwraca uwagę podwójne ostemplowanie – pierwszy raz z

           Urzędu Pocztowego Dąbrowa Górnicza w dniu 21.7. 1953 rok miejsca zamieszkania

             nadawcy listu, a drugi Urzędu Stalinogród 2. Przesyłka dotarła do adresata 29 VII

           1953 roku o czym świadczy odbitka datownika odbiorczego.  

Fot. 6   Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej,

           przesłanej droga powietrzną z Urzędu Pocztowego Warszawa 12 w dniu 28.7.1953

           roku do Francji. Przesyłka jest ofrankowana czterema znaczkami w tym: Fi. 667, 637,

           535 i 673 o łącznej wartości 60 groszy zgodnej z taryfą.

Fot. 7 a, b Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej,

           poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłanej

         droga powietrzna z Urzędu Pocztowego Rudnik k. Krasnegostawu w dniu 28.9.1953

         roku do Szwajcarii. Przesyłka jest ofrankowana czterema znaczkami (trzy na awersie,          

         jeden na rewersie) w tym 3 Fi.667 i jeden Fi.595 o łącznej wartości 1,50 zł.

Fot. 8 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, urzędowej zagranicznej

         wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 10 w dniu 30.10. 1953 do b. NRD. Przesyłka

         jest ofrankowana parką poziomą Fi. 667 oraz znaczkiem Fi.637 o łącznej wartości 45

         groszy zgodnie z taryfą. W dniu 28 sierpnia 1953 roku nastąpiła częściowa zmiana

         taryfy pocztowej. Wysłanie listu zagranicznego do 20 gramów kosztowało 45 groszy.

Fot. 9 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej

           przesłanej drogą powietrzną z Urzędu Pocztowego Pakość w dniu 7.10. 1953 roku do

           Francji. Przesyłka wadliwie zaadresowana z komentarzem pracowników poczty

           Francuskiej. Przesyłka wróciła do nadawcy (?). Brak odbitki datownika odbiorczego.

           Przesyłka jest ofrankowana trzema znaczkami Fi.667 (frankatura wielokrotna) o

           wartości 60 groszy niezgodna z taryfą.

Fot. 10 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, urzędowej, zagranicznej,

             poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem,

             przesłana droga powietrzną z Urzędu Pocztowego Warszawa 10 w dniu

           10.12. 1953 roku do Francji. Przesyłka jest ofrankowana trzema znaczkami

           (frankatura mieszana) w tym Fi.667, 578 i 535 o łącznej wartości 1,55 zł zgodnie z

           taryfą.

            W następnej części zaprezentujemy całości pocztowe ofrankowane znaczkami

Fi.667 i 668 wysłane w 1954 roku i później.

                                                                                                                         Jerzy Duda

                                                                                                            Administrator Piotr