ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH. cz.18 a

ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH.

cz.18 a.  

 

         W poprzednim odcinku (cz.18) podaliśmy, że następny będzie poświęcony kolejnemu znaczkowi Czesława Słani wydanemu w grudniu 1952 roku i jego pocztowemu wykorzystaniu. Wydarzyło się jednak coś, co zmieniło nasze plany, za co przepraszamy Internatów. A wydarzeniem tym jest zaoferowana pomoc w poszukiwaniu walorów ze znaczkami Czesława Słani, która przyszła ze strony pana Andrzeja Fischera z Krakowa. Już wcześniej, jako jeden z nielicznych, udostępnił nam całości pocztowe ofrankowane znaczkami o motywach krakowskich, szczególnie z lat 1945-47, które wykorzystywaliśmy od grudnia 2021 roku na klubowej stronie internetowej. Tym razem dzięki udostępnieniu nam zbioru z kolekcji ojca Tadeusza Fischera i wspólnym wyborze walorów mamy możliwość pokazania na stronie internetowej dziewięciu całości pocztowych ofrankowanych znaczkami: Fi.639 – które traktujemy jako uzupełnienie całości z cz. 18 – również Fi.635, Fi.640, Fi.633 oraz Fi.577, 578. Całości pokazujemy na fot. 1-9 z opisem.

Fot. 1 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, urzędowej, krajowej, poleconej z

           erką w postaci odbitki pieczątki i odręcznie wpisanym numerem, ekspresowej z

           naklejką na kopertę przesłanej z Urzędu Pocztowego Szczecin 3 w dniu 2.3.1953 do

           Krakowa. Przesyłka jest ofrankowana dwoma parkami poziomymi Fi.639 oraz

           Fi. 537, a także znaczkiem pojedynczym Fi.537 i Fi.637. Łączna frankatura wynosi

           3,35 zł +30 groszy i była zgodna z taryfą.

 

Fot. 2 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, urzędowej, krajowej, poleconej

           z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze fioletowym z odręcznie wpisanym

           numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Skórkowice powiat Opoczno w dniu 23. 1.

           1953 roku do Krakowa. Przesyłka jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi.639 i Fi.

           550. Łączna kwota ofrankowania wynosi 1,60 zł +15 gr.

 

Fot. 3 Poszukiwane przez nas ofrankowanie przesyłki znaczkiem z wizerunkiem Henryka

         Sienkiewicza znalazło swój szczęśliwy finał. Koperta standardowych wymiarów

         przesyłki zwykłej Krajowej wysłanej z Urzędu Pocztowego Rzeszów w dniu

         21.11.1952 roku do Krakowa. Przesyłka ofrankowana jednym znaczkiem Fi.640

         o nominale 45 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot. 4 W zbiorach Tadeusza Fischera udało się również znaleźć poszukiwaną przez nas

           przesyłkę listową ofrankowaną znaczkiem z wizerunkiem Wiktora Hugo. Jest to

           przesyłka listowa, krajowa, polecona z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie

           wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Krosno/Wisłokiem 1 w dniu

           11.10.1952 roku do Krakowa. Przesyłka jest ofrankowana dwoma znaczkami w tym

           Fi. 635 oraz Fi.605 o łącznej frankaturze 1,20 + 15 zgodnie z taryfą.

 

Fot. 5 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, krajowej, zwykłej wysłana z

           Urzędu Pocztowego Dydnia 16.10.1952 roku do Krakowa. Przesyłka jest ofrankowana

           jednym znaczkiem Fi. 632 o nominale 45 gr +15 zgodnie z taryfą.

 

Fot. 6 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, krajowej, poleconej z erka w

           postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu

           Pocztowego Bochnia w dniu 29.2.1952 do Krakowa. Przesyłka jest ofrankowana

           dwoma znaczkami Fi. 577 i Fi. 542 o łącznej wartości 1,35 zł (45 +75 +15) zgodnej z

           taryfą.

 

Fot. 7   Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej krajowej, poleconej z erką

             w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu

           Pocztowego Majdan Kolbuszowski w dniu 12.4. 1953 roku do Krakowa. Przesyłka

           jest ofrankowana pozioma parka znaczków Fi.577 o łącznej wartości 1,80 zł.

           Nadpłata względem taryfy 5 gr. (60 +95 + 20).

 

Fot. 8 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, krajowej, poleconej z erka w

           postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu

           Pocztowego Tarnów 1 w dniu 2.3.1953 roku do Krakowa. Koperta ofrankowana

         dwoma znaczkami sygnowanymi przez Czesława Słanie Fi. 578 ( pierwszym autorskim

         znaczkiem projektowanym i sztychowanym przez artystę) i Fi. 590 z serii lotniczej.

         Frankatura 1,75 zł zgodna z taryfą.

 

Fot. 9 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, krajowej, poleconej z erka w

           postaci odbitki pieczątki z numerem odbitym z numeratora wysłana z Urzędu

           Pocztowego Myślenice w dniu 31.8.1953 roku do Krakowa. Przesyłka jest

           ofrankowana dwoma znaczkami Fi. 578 i Fi. 606 o łącznej frankaturze 1,65 zł + 15.

                                                                              

     Jak widać z kolejnych przykładów ofrankowań przesyłek pocztowych znaczki sygnowane nazwiskiem Czesław Słania były dostępne w urzędach pocztowych zarówno w miastach jak i w urzędach pocztowych we wsiach o zróżnicowanej, na ogół małej, liczbie mieszkańców. Aktualne dane o liczbie mieszkańców wsi wymienionych w tekście są tego przykładem. Wymienione wsie: Skórkowice w 2012 roku miała 388 Mieszkańców, Dydnia w 2020 roku posiadała 1489 Mieszkańców, a Majdan Królewski w 2021 roku 2872 Mieszkańców (dane

z Internetu). Znaczki wydań zwyczajnych o większym nakładzie takie jak np. Górnictwo były zapewne bardziej popularne i osiągalne na pocztach we wsiach natomiast znaczki

z wydań okolicznościowych o wiele niższych nakładach mogły być rzadkością, a całości frankowane takimi znaczkami są unikatami.

           Pokazane całości pocztowe pochodzą ze zbioru Tadeusza Fischera, a za pomoc w ich odszukaniu, a także udostępnienie i zgodę na ich prezentację na klubowej stronie internetowej, wyrażamy serdeczne podziękowanie panu Andrzejowi Fischerowi, synowi Tadeusza Fischera. Dziękując liczymy na dalszą owocną współpracę.

                                                                                                              Jerzy Duda

                                                                                                 Administrator Piotr