Pierwszy znaczek z motywem krakowskim wydany w niepodległej Polsce w 1925 roku (Fi.210, widok Wawelu w kolorze czerwonym) wykorzystany pocztowo. Część 32.

Pierwszy znaczek z motywem krakowskim wydany w niepodległej Polsce w 1925 roku (Fi.210, widok Wawelu w kolorze czerwonym) wykorzystany pocztowo.

Część 32.

            Połowa wakacji poza nami. Podróże, plażowanie, wędrówki po górach i wypoczynek, któremu poddajemy się nie bacząc na przeszkody i problemy nie sprzyjają kolekcjonerstwu. Zostawiamy go na chłodniejsze, deszczowe dni oczekując nieco dłuższych wieczorów. O takich zwyczajach mówili starsi kolekcjonerzy. Obecnie to tradycyjne spojrzenie na czas i warunki uprawiania kolekcjonerstwa jest nieco anachroniczne. Właśnie okres wakacyjny często stwarza warunki do kontaktów kolekcjonerskich, do pojawiania się nowych ofert na internetowych portalach aukcyjnych, a nawet do tworzenia się odpowiednich i dogodnych warunków domowych do zajmowania się kolekcjonerstwem po wyjeździe domowników na wakacje. Wszystko zależy od wszystkiego – jak się mawiało. Pomimo okresu wakacyjnego klubowa strona internetowa działa, a co więcej mamy dla naszych Członków i wiernych Internautów kilka ciekawostek do zaprezentowania. W lipcu 2021 roku kolekcja jednego z naszych Członków wzbogaciła się o 4 całości pocztowe i zestaw nieząbkowanych (?) znaczków stemplowanych Fi. 210 czyli pierwszych znaczków z motywem krakowskim wydanych w niepodległej Polsce. Wśród tego materiału filatelistycznego ( fot. 1- 5) są dwie pozycje, które uznaliśmy za wyjątkowe mające szczególne znaczenie dla kolekcjonera i kolekcji. Ale po kolei.

 

Fot. 1 Koperta własnoręcznie wykonana przez wysyłającego o wymiarach 190 x 124 mm

           przesyłki listowej krajowej, lokalnej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z

           odręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego w Białej Podlaskiej w

           dniu 28.IV. 1926 roku do ...Sądu w Białej Podlaskiej. Przesyłka jest ofrankowana

           paskiem poziomym trzy znaczkowym Fi.210 i znaczkiem Fi. 205. Frankatura zgodna

           z taryfą (45 gr.) z dodatkową opłatą na pomoc bezrobotnym (1gr.).

 

Fot. 2   Koperta o wymiarach 129 x 104 mm przesyłki listowej zagranicznej wysłanej z

           Urzędu Pocztowego Warszawa 4 w dniu 4.IV. 1928 roku do Anglii. Przesyłka

           ofrankowana jest czterema znaczkami w tym paskiem poziomym Fi.210 oraz Fi. 208.

           Frankatura zgodna z taryfa (50 gr.).

 

Fot. 3 Koperta firmowa o wymiarach 158 x 126 mm znanej krakowskiej firmy produkującej

           obuwie M. Finker i Spira przesyłki listowej zagranicznej, poleconej z erką w postaci

           naklejki w kolorze czerwonym wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 7 w dniu 4.IV.

           1927 do Londynu. Przesyłka ofrankowana sześcioma znaczkami w tym paskiem

           pionowym trzyznaczkowym Fi.210 z górnym marginesem oraz paskiem pionowym

           również trzyznaczkowym (Fi.210) z obramowaniem liczbami rozrachunkowymi na

           prawym marginesie z końca arkusza. Wartość ofrankowania wynosi 90 groszy.

           Taryfa przewidywała 80 gr. Słabo widoczny jest po lewej stronie zapewne stempel

           cenzury(?) oraz ślad (?) naklejki z niewielkim fragmentem datownika u dołu

           koperty (?). Koperta przesyłki listowej jest szczególnym unikatem bowiem wysłana z

           Krakowa posiada ofrankowanie wielokrotne w ciekawym układzie znaczkami o

         tematyce krakowskiej. Zwracamy na to uwagę bowiem takie frankowanie cenimy w

           naszej kolekcjonerskiej zabawie wysoko.

 

Fot. 4 Koperta o wymiarach 191x 126 mm przesyłki listowej zagranicznej, poleconej z erką

           w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu

           Pocztowego Grudziądz 1 w dniu 30. XII. 1927 roku do Niemiec (Oberwiehl).

           Przesyłka była u adresata 1.1.1928 roku o czym świadczy odbitka stempla

           odbiorczego. Przesyłka ofrankowana jest 5.znaczkami w tym Fi. 210, 214, 213 oraz

           serią znaczków z dopłata na cele oświatowe Fi. 228-229.Łączna frankatura wynosi

           1,15 zł. Taryfa przewidywała opłatę 1,00 zł dla listu do 20 gr., a powyżej tej wagi cenę

           1,30 zł. Przesyłka, jak sądzimy ma charakter filatelistyczny bowiem wysłana została

           przez B. Chwiałkowskiego z Grudziadza, członka nr. 3178 stowarzyszenia wymiany

           międzynarodowej o czym świadczy odbitka stosownej pieczęci na rewersie koperty.

           Zwraca uwagę wykorzystanie do frankowania obu znaczków o motywie krakowskim

         (Fi. 210 i 214), co jest rzadkością oraz serii znaczków z dopłatą na cele oświatowe co

           jest jeszcze większą rzadkością na przesyłce listowej. Na prezentowaną przesyłkę

           listową ofrankowaną znaczkami Fi. 210 i 214 natrafiliśmy po raz drugi w przeciągu

           ostatnich 3 lat. Po raz pierwszy spotkaliśmy tak ofrankowaną przesyłkę w 2018 roku

          i opisaliśmy na początku roku 2019 pokazując ją na internetowej stronie

           klubowej. Kopertę z 2018 roku opisaliśmy następująco:

             Wyjątkowy i nierejestrowany w katalogu Fischera przykład przesyłki lotniczej.

           Jest to koperta o wymiarach 140 x 112 mm zawierająca druki ( odbitka pieczęci w

             kolorze czerwonym) wysłana jako polecona ( erka w postaci odbitki pieczątki

             w kolorze fioletowym z odręcznie wpisanym numerem) przewieziona drogą

            lotniczą z Urzędu Pocztowego Warszawa 19 Port Lotniczy w dniu 1.11.1927

roku do Lwowa. We Lwowie przesyłka była 2.11.1927 o czym świadczy stempel

odbity na rewersie. Przesyłka ofrankowana jest trzema znaczkami w tym Fi. 210

i   Fi.214 oraz znaczkiem poczty lotniczej Fi. 219. Łączna frankatura wynosi

60 gr. Informacje o przewiezieniu i dostarczeniu przesyłki droga lotniczą

potwierdzają stosowne odbitki pieczątek.

 Obie koperty przesyłek listowych uważamy za nadzwyczaj cenne z punktu widzenia kolekcjonera.

 

Fot. 5   Zestaw znaczków Fi.210 nieząbkowanych (?) o których wspominają autorzy

           Ilustrowanych katalogów znaczków polskich z lat 1957, 1962 i 1963. Znaczki nie

           posiadają atestów.

                          Klubowiczom i Internautom życzymy pomyślnych i atrakcyjnych tygodni kończących się wakacji A.D. 2021.

                                                                                                             Jerzy Duda

                                                                                                administrator Piotr