INFLACJA I HIPERINFLACJI W POLSCE W LATACH 1987-1995 DO ROKU 1996. PRZYKŁADY OFRANKOWANIA PRZESYŁEK ZAGRANICZNYCH Z LAT 1993-1996.

INFLACJA I HIPERINFLACJI W POLSCE W LATACH 1987-1995

DO ROKU 1996. PRZYKŁADY OFRANKOWANIA PRZESYŁEK

ZAGRANICZNYCH Z LAT 1993-1996.

                        Okres 9 lat wyznaczony latami 1987 – 1996 cechuje się bogactwem wydań Poczty Polskiej, różnorodnością taryf i dużą częstotliwością ich zmian, a także ewenementem polegającym na możliwości ofrankowania przesyłek po 1995 roku znaczkami o nominale podanym w walucie używanej przed i po denominacji ( tzw. złotówkach „starych” i „nowych”). W 2018 roku w „Filateliście Małopolskim” nr 2/2018 (103) ukazał się artykuł autorstwa Grzegorza Binko otwierający, w zasadzie, nowy rozdział w badaniach nad emisjami Poczty Polskiej oraz pocztowym wykorzystaniem tych emisji w okresie inflacji i hiperinflacji w Polsce w latach 1987 – 1995 oraz do 1996 roku. W latach 2019 i 2020, ze względu na zainteresowanie Czytelników, temat   podjęto po raz kolejny w „Filateliście Małopolskim” nr 105 i 106 tym razem w zespole autorskim Grzegorz Binko i Jerzy Duda.

            Zbiór całości pocztowych z okresu inflacji, a szczególnie hiperinflacji   może stanowić ciekawą propozycję wystawienniczą, a także posłużyć do celów badawczych. Oba te cele wymagają jednak zgromadzenia dużej liczby materiału kolekcjonerskiego zarówno z obrotu krajowego jak i zagranicznego. Jeśli w odniesieniu do materiału z obrotu krajowego jest szansa na zebranie sporej liczby całości pocztowych to w odniesieniu do materiału z obrotu zagranicznego szanse na zbiór większej liczby całości pocztowych są raczej niewielkie. Zbieranie całości pocztowych od dawna wyszło z mody. Są jednak wyjątki w tym zakresie i to dzięki nim można próbować tworzyć atrakcyjny zbiór całości pocztowych z obiegu zagranicznego ofrankowanych znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską w latach 1987 – 1996. Okres inflacji nie był korzystny dla kolekcjonerów prowadzących wymianę zagraniczną pomimo tego pojawiają się przesyłki prywatne z tego okresu świadczące jednak o prowadzeniu wymiany. Wśród osób prowadzących taką wymianę zagraniczną znaleźli się również członkowie Klubu „Cracoviana” o czym świadczą przykłady.

                     Na fotografiach 1- 10 prezentujemy całości pocztowe wśród których są przesyłki listowe zarówno firmowe jak i prywatne wysłane z Polski do Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Słowacji oraz do Francji. Wśród nich są również całości pocztowe będące świadectwem korespondencji listowej prowadzonej przez jednego z członków Klubu „Cracoviana”.

 

Fot. 1 Koperta firmowa o wymiarach 210 x 110 mm przesyłki zagranicznej, poleconej z

           erką w postaci naklejki z wydrukowanym kolejnym numerem, ekspresowej z naklejką

           przesłanej drogą lotniczą (naklejka) z Urzędu Pocztowego Warszawa 81 dnia

           22.4.1992 roku do Holandii. Przesyłka dotarła do adresata 5.05.1992 o czym świadczy

           odbitka datownika odbiorczego na rewersie koperty i potwierdzenie kuriera EMS.

           Przesyłka jest ofrankowana 6. znaczkami w tym 4. samoprzylepnymi Fi. 3130, 3169,

           2910. Łączna frankatura wynosi 22 200 zł. We frankaturze wykorzystano znaczek z

           wizerunkiem św. Brata Alberta (3169) raczej rzadko spotykany na przesyłkach.

 

Fot. 2 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej zagranicznej, poleconej z erka w

           postaci naklejki z ciekawym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 30 w

           dniu 11.7.1992 do Francji. Sadząc po frankaturze, wyborze znaczków, staranności

           „zagospodarowania” koperty można przypuszczać, że jest to korespondencja

           filatelistyczna. Do ofrankowania wykorzystano serie znaczków Fi. 3209-3212 (80 lat

           harcerstwa w Polsce), dwie serie znaczków papieskich Fi.3186-87 z IV wizyty

         papieża Jana Pawła II w Polsce i znaczki Fi. 3086. Łączna frankatura wynosi 16 500zł

         i jest zgodna z taryfą.

 

Fot. 3 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z erką

           w postaci naklejki z wydrukowanym numerem wysłanej na adres jak na fot. 2 w dniu

           11. 3.1993 roku ofrankowana 7. znaczkami w tym parką pionową Fi. 3169, parką

           poziomą Fi. 3190 oraz znaczki   Fi. 3233, 3246 i 3193. Łączna frankatura wynosi

           18 000 zł. Do ofrankowania użyto m.in. znaczków z wizerunkiem św. Brata Alberta

           raczej rzadko wykorzystywanych do frankowania przesyłek zagranicznych.

 

Fot 4 i 5 Koperty standardowych wymiarów przesyłek zagranicznych poleconych wysłanych

             przez członka Klubu „Cracoviana” do korespondenta we Francji. Pierwsza

             przesyłka wysłana dnia 25. 5. 1995 roku, druga 26.06. 1995 roku. W obu

             przypadkach frankatura złożona jest m.in. ze znaczków o wysokich nominałach Fi.

             3308 i 3309. W przypadku pierwszej przesyłki frankatura wynosi 41 500 zł, a w

             drugiej 38 000 zł.

 

fot. 6   Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej zagranicznej, poleconej z erką

           w postaci interesującej naklejki wysłanej z Urzędu Pocztowego Mikuszowice Śląskie

           w dniu 25. 3. 1995 roku do Szwajcarii. Przesyłka ofrankowana parką poziomą

           znaczków o nominale 20 000 zł (Fi. 3309) i Fi. 3275. Łączna frankatura wynosi

         43 500 zł i jest zgodna z taryfą.

                                                                               

                           

Fot. 7 Koperta o wymiarach 222 x 160 mm przesyłki zagranicznej, poleconej z erką w postaci

         naklejki, wysłanej z Urzędu Pocztowego Gdańsk 52 dnia 24.4. 1995 do Niemiec.

           Przesyłka jest ofrankowana sześcioznaczkowym blokiem Fi. 3308 o nominałach

         10 000 zł i znaczkiem Fi. 3272. Łączna frankatura wynosi 62 000 zł i jest

           zgodna z taryfą w przypadku wagi powyżej 100 gramów.

 

Fot.8   Koperta firmowa z okienkiem o wymiarach 220 x 110 mm przesyłki listowej,

          zagranicznej, poleconej z erka w postaci naklejki przesłanej drogą lotniczą z Urzędu

           Pocztowego Warszawa 10 do (?) dnia 22. 02. 1996 roku. Przesyłka ofrankowana jest

           trzema znaczkami w tym parką poziomą znaczków Fi 3309 i Fi. 3350. Łączna

           frankatura wynosi 49 000 i jest zgodna z taryfą.

 

Fot.9 Koperta o standardowych wymiarach przesyłki listowej zagranicznej ekspresowej

         wysłanej z Urzędu Pocztowego Częstochowa 25 w dniu 27.06.1996 roku do Trnawy na

         Słowacji. Przesyłka jest ofrankowana czteroznaczkowym paskiem Fi. 3308 i

         znaczkami Fi. 3372, 3098 o łącznej wartości 43 000 zł zgodnie z taryfą.

 

Fot. 10a,b Koperta o wymiarach 175 x 114 mm przesyłki listowej zagranicznej , poleconej z

               erką w postaci naklejki z numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Milicz w dniu

               15.04.1996 roku do Niemiec. Koperta posiada naklejkę niemieckiej odprawy

               celnej. Przesyłka jest ofrankowana: znaczkami Fi. 3341 z górnego paska arkusza z

               napisem (10 a), a na awersie koperty dwoma paskami Fi.3357-3360 z arkusza oraz

             dwoma znaczkami Fi. 3165 (10 b) o łącznej wartości 53 000 zł zgodnie z taryfą

            Jak widać na trzech ostatnich fotografiach przedstawiających koperty przesyłek listowych wysyłanych w 1996 roku, a więc po wprowadzeniu denominacji, wykorzystywano do ofrankowania przesyłek znaczki wydawane przed 1995 rokiem z wysokimi nominałami. Zaprezentowane przykłady świadczą również przeciw obiegowej opinii, kiedyś zasłyszanej, że znaczki o najwyższych nominałach były wykorzystywane głównie do frankowania przesyłek wysyłanych z firm.

            Przy ocenie zgodności opłat z taryfą wykorzystano informacje zawarte w publikacji: Adam Kielbasa-Schoeni, Stanisław Fołta, Taryfy i cenniki opłat Poczty Polskiej 1941-2010, Basel-Gliwice 2011.

                                                                                                                 Jerzy Duda

                                                                                                    Administrator   Piotr