KOPERTY FIRMOWE W BADANIACH NAD HISTORIĄ KRAKOWSKICH FIRM I ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH cz. 11 i ostatnia.

KOPERTY FIRMOWE W BADANIACH

NAD HISTORIĄ KRAKOWSKICH FIRM I ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH

cz. 11 i ostatnia.

            Kraków w okresie międzywojennym 1918 – 1939 szczycił się wysoka dynamiką rozwoju przemysłu spożywczego. W przemyśle czekoladowo- cukierniczym Kraków   ustępował jedynie Warszawie, a w branżach; młynarskiej, piekarniczej, spirytusowej czy tytoniowej zajmował czołowe pozycje w kraju. W wykazie firm i zakładów wymienionych w publikacji „Dawne zakłady rzemieślnicze i przemysłowe w Krakowie” wydanej w Krakowie w 2000 roku i cytowanej w poprzednich częściach naszego cyklu, znajdują się 64 pozycje wśród których są firmy zatrudniające ponad 200 pracowników z nowoczesnym wyposażeniem, jak i mniejsze, rzemieślnicze ale również o znaczącym potencjale. Fabryki czekolady Piaseckiej i spółki, browary Goetza Okocimskiego, fabryki wódek i win, młyny zbożowe, piekarnie, łuszczarnie ryżu, a nawet wytwórnie makaronu, fabryka octu i musztardy były znane w kraju, a ich wyroby cenione. Jako ciekawostkę można potraktować informacje, że w latach dwudziestych Kraków stał się jednym z największych w Polsce ośrodków produkcji makaronu włoskiego.

            Większość firm zaliczana do przemysłu i handlu spożywczego, dbając o reklamę i kontakty, również międzynarodowe, posiadały koperty firmowe z mniej lub bardziej rozbudowaną informacją danej firmy. Na fot. 1-4 przykłady kopert firmowych z okresu międzywojennego.

Fot.1 Koperta firmowa, ozdobna o standardowych wymiarach Syndykatu Rolniczego ( jedna

         z form wchodzenia przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe) przesyłki listowej

         zagranicznej wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 1 do Prościejowa w 1919 roku.

         Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi. 91 i 94.

Fot. 2. Koperta firmowa, standardowych wymiarów, Składu Nasion Z. Przybyłowskiej

           „Siew”, przesyłki listowej, krajowej z pełną informacja handlową. Przesyłka wysłana

           z Urzędu Pocztowego Kraków 2 dnia 30.VI. 1939 (?) roku do Gorlic. Przesyłka

           ofrankowana znaczkiem Fi. 284.

Fot. 3 Koperta firmowa o wymiarach 175 x 140 mm Towarzystwa Handlu Zbożem w

           Krakowie przesyłki listowej, krajowej wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 2 XII

           1932 roku do Posła na Sejm R.P Edwarda Kleszczyńskiego. Przesyłka ofrankowana

           znaczkiem Fi. 256. Przesyłka dotarła do adresata 3.XII 1932 o czym świadczy

           datownik odbiorczy Urzędu Pocztowego Warszawa – Sejm na rewersie koperty.

           Adresatem przesyłki był ziemianin, działacz niepodległościowy i społeczny, wieloletni

           prezes Izby Rolniczej w Krakowie, prezes Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego, a

           przede wszystkim poseł na Sejm RP II i III kadencji (od 1928 roku). Pracował w

           komisjach administracji, budżetu, rolnej jako kierownik grupy i wojskowej. W 1950

           roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych gdzie aktywnie rozwijał Instytut Józefa

           Piłsudskiego w Ameryce. Zmarł w 1984 roku.

Fot. 4 Koperta firmowa z okienkiem, standardowych wymiarów Polsko-Gdańskiego

         Przemysłu Ryżowego. Po utworzeniu w 1923 roku spółki Łuszczarnie i i Młyny

         Krakowskie udziałowcy bracia Wasserbergerowie wybudowali przy ulicy Wieczystej

         72 pierwszą w Polsce łuszczarnię ryżu, która mogła zaspokoić popyt całej Polski. W

         1928 roku doszło do utworzenia kartelu ryżowego pod firmą Polski Przemysł Ryżowy

         sp.z o. o. w Krakowie. W Krakowie działała również firma S.A. „Oryza” Zakłady

         Przemysłu Ryżowego co stawiało miasto w czołówce tej branży przemysłu w Polsce.

         Historia tych firm i współpracy z firmami w Gdyni i Gdańsku to osobny temat.  

            Na tej części kończymy cykl   KOPERTY FIRMOWE W BADANIACH

NAD HISTORIĄ KRAKOWSKICH FIRM I ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH. Dziękujemy i zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemem kopert firmowych do oglądania naszej strony internetowej po wakacjach. Na zakończenie proponujemy obejrzenie skanów pięciu kopert, które nie są kopertami firmowymi zakładów rzemieślniczych czy fabryk. Są natomiast świadkami działalności kulturalnej, naukowej, stowarzyszeniowej, a nawet filatelistycznej w Krakowie. Są to dwie koperty Towarzystwa Szkoły Ludowej założonego w 1891 roku z inicjatywy Adama Asnyka i ciekawostki w postaci koperty kina „Promień” tegoż Towarzystwa ( kto pamięta to kino?), koperta Krakowskiego Towarzystwa Technicznego jednego z pierwszych w Europie, założonego w 1877 roku i na końcu zestawu kopertę tym razem firmową „Polonia” czyli sklepu filatelistycznego z Krakowa (kto wie gdzie się mieścił i kto prowadził ?). I to wszystko na dzisiaj.

             Dobrych, spokojnych bez stresowych wakacji wszystkim Internautom, którzy mieli, mają i chcą mieć kontakt z klubową stroną internetową życzą;

                                                                                                         Jerzy Duda, prezes Klubu

                                                                            Piotr Malec, administrator strony internetowej