Pierwszy znaczek z motywem krakowskim (widok Wawelu) wydany w niepodległej Polsce w 1925 roku (Fi.210 ) wykorzystany pocztowo. Część 30.

Pierwszy znaczek z motywem krakowskim (widok Wawelu)

wydany w niepodległej Polsce w 1925 roku (Fi.210 )

wykorzystany pocztowo.

Część 30.

            W grudniu 2020 roku na klubowej stronie internetowej pojawiła się część 29. naszego cyklu w którym prezentujemy różne, w tym ciekawe, przykłady wykorzystania znaczków z lat 1925 i 1927 na których znajduje się widok Wawelu. Wydaje się, że mogą one interesować miłośników Krakowa jako że są to pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane przez Pocztę Polską w jej dziejach. Tym bardziej, że okres ich ważności przypadał na czas kiedy spełniały podstawową funkcje utylitarną czyli służyły do potwierdzenia opłacenia przesyłki pocztowej. Przesyłka listowa była wówczas jedną z nielicznych możliwości kontaktów międzyludzkich w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Wymienione znaczki wędrowały z przesyłkami od nadawców najmniejszych miejscowości, w których znajdował się urząd pocztowy do odbiorców w kraju i poza jego granicami w tym krajów odległych i egzotycznych. Jak widać z przykładów podanych w kolejnych częściach naszego cyklu, całości pocztowe ofrankowane tymi znaczkami mogą inspirować do budowy ciekawego zbioru.

            Na załączonych skanach prezentujemy dwa kolejne przykłady wykorzystania znaczków Fi.210.

 

Fot.1 Koperta o standardowych wymiarach przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z erką

         w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem (82)

         wysłana z Urzędu Pocztowego Wojciechowo w dniu 25.02.1927 roku do Torgau w

         Niemczech. Przesyłka jest ofrankowana ośmioma znaczkami w tym czterema Fi.210.

         Znaczki przyklejone niedbale na rewersie koperty ( znaczki wystające poza kopertę są

         uszkodzone). Znaczki Fi.210 to dwie parki poziome. Łączna frankatura wynosi 80

         groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot.2 Prezentowany przykład wzbudza moją wątpliwość pod wieloma względami ale jako

         taki może zainteresować Internautów. Jest to awers (front) uszkodzonej koperty

        (brakuje dużego części rewersu) o wymiarach 156 x 126 mm przesyłki

         listowej zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego Kłomnice do Poczdamu (Bezirk

         Potsdam) w 1928 roku (data stempla pocztowego jest nieczytelna). Przesyłka

        ofrankowana jest jednym znaczkiem Fi.210 oraz trzynastoma znaczkami Fi. 205 w

         postaci dwóch bloków – jednego ośmioznaczkowego, drugiego czteroznaczkowego.

         Frankatura widoczna wynosi 28 groszy i nie odpowiada taryfie. Wobec tego na

         rewersie musiały być również znaczki. uzupełniające opłatę. Wątpliwość budzi również

         adres w którym używa się Byzirk (Bezirk) Podsdam, którym operowano dopiero w

         latach 50. XX wieku w b. NRD. Skoro tak to dlaczego przesyłka jest ofrankowana

         znaczkami z 1925 roku? Front koperty otrzymałem z innymi materiałami od

         korespondenta z Pakistanu.

                                                                                                           Jerzy Duda

                                                                                               Administrator Piotr