Ołtarz Mariacki

W grudniu 2018 roku ukazała się   naukowa publikacja zwarta Koła Naukowego Prawnej Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Problemy ochrony prawnej sportowego dziedzictwa kulturalnego i mechanizmy prawa sportowego. Praca zbiorowa jest pod redakcją naukową Piotra Dobosza, Michała Bilińskiego, Witolda Górnego, Anny Mazur, Macieja Hadla, Adama Kozienia.

            W publikacji wykorzystano artykuł   autorstwa Jerzego Dudy przygotowany na okoliczność obchodów inicjowanych przez Ogólnopolski Klub Filatelistów „Cracoviana” dotyczących 70. rocznicy powrotu   Ołtarza Mariackiego do Krakowa (1946 –2016). Warto przypomnieć, że z okazji jubileuszu Klub „Cracoviana” przygotował album składający się z 32 numerowanych ilustracji wydanych na wzór Fi. nr Cp:57 (Cp:55), którego wydrukowano 150 egzemplarzy.

            Artykuł pt. Ołtarz Mariacki i jego twórca w pocztowej i kolekcjonerskiej dokumentacji – studium przypadku materii ochrony prawnej, prezentujemy na naszej stronie internetowej za zgodą wydawcy.

link do artykułu