OLSKIE TELEGRAMY PATRIOTYCZNE W POKAZIE I MULTIMEDIALNEJ PRELEKCJI ANDRZEJA MATUSIAKA

        Relację z pokazu i multimedialnej prelekcji Andrzeja Matusiaka umieszczamy na życzenie Członków Klubu "Cracoviana"                      

 

POLSKIE TELEGRAMY PATRIOTYCZNE

             W POKAZIE I MULTIMEDIALNEJ PRELEKCJI ANDRZEJA MATUSIAKA

            W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Klub „Cracoviana” zorganizował spotkanie małopolskich filatelistów z pokazem i multimedialną prelekcją przygotowane przez Andrzeja Matusiaka, kolekcjonera i zarazem sekretarza Zarządu Małopolskiego Okręgu PZF na temat polskich telegramów patriotycznych. Prelekcja i pokaz odbyły się dnia 5 grudnia 2018 roku w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ulicy Zyblikiewicza 1 w Krakowie. Spotkanie anonsowane było excałostką opracowaną przez Augustyna Katańskiego, plakatem oraz informacją na stronie internetowej Klubu „Cracoviana”. W spotkaniu wzięło udział 60 Członków Małopolskiego Okręgu PZF i Klubu „Cracoviana”

m. in. z Krakowa, Gorlic, Łodzi, Trzebini, a także zaproszeni goście z Oświęcimia oraz kolekcjonerzy i znajomi prelegenta. Pokaz na który złożyło się ponad 60 telegramów patriotycznych wystawionych na 7. planszach i pochodzących ze zbioru autora wzbudził uzasadnione zainteresowanie zebranych. Po multimedialnej prelekcji Andrzeja Matusiaka miała miejsce ciekawa dyskusja w której głos zabierało 5 osób w tym również kol. Marek Sosenko Członek Klubu „Cracoviana”, wybitny krakowski kolekcjoner, którego zbiory podobnych telegramów były prezentowane na wystawie w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Na prośbę zebranych Andrzej Matusiak obiecał przygotować skrót swojego wystąpienia i przekazać do redakcji „Filatelisty Małopolskiego” w celu zamieszczenia go w najbliższym numerze. Spotkanie z werwą i polotem prowadził Augustyn Katański. Po spotkaniu uczestnicy zostali zaproszeni na skromny poczęstunek, przy którym kontynuowano dyskusję i oglądanie wystawy.    

 

                                                                                                           /jd/