Setna rocznica śmierci św. Brata Alberta

            W 2016 roku obchodzona jest 100. rocznica śmierci św. Brata Alberta. Na temat  św. Brata Alberta i  wydawnictw Klubu „Cracoviana” związanych z  tą okolicznością, w tym kartek okolicznościowych i znaczków spersonalizowanych,  pisaliśmy już na naszej stronie internetowej. Przypominamy o nich tym razem podając również  informację o nowej inicjatywie Koła nr 1 PZF im. Stanisława Miksteina w Krakowie. Od 12 listopada 2016 roku w Urzędzie Pocztowym Kraków 53 mieszczącym się w zabytkowym pałacu na Placu  im. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dawny Plac Dworcowy) stosowany jest pocztowy datownik okolicznościowy upamiętniający  dwa wydarzenia, a mianowicie, 100. rocznicę śmierci św. Brata Alberta oraz 27. rocznicę  kanonizacji  Brata Alberta – Adama Chmielowskiego. Kanonizacja, której dokonał papież Jan Paweł II, miała miejsce w Rzymie w dniu 12 listopada 1989 roku.

 Na datowniku znalazły się stosowne teksty informujące o  wydarzeniach, a w części rysunkowej  jest schematycznie  pokazany widok kościoła, który od listopada 1997 roku nosi nazwę Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta.  W sanktuarium znajdują się relikwie  św. Brata Alberta i błogosławionej  siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej. Autorem datownika jest kol. Marcin  Jackowski. 

Na kolejnych ilustracjach (fot. 1- 8) pokazujemy przykłady zastosowań  datownika w dniu jego wprowadzenia (12.11.2016) na  kartach okolicznościowych wydanych przez  Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana”, Koło nr 1 PZF im. Stanisława Miksteina, a także  przesyłkach listowych ofrankowanych stosownymi znaczkami, w tym również znaczkami spersonalizowanymi wydanymi przez Klub Cracoviana.

Jerzy DUDA