Ołtarz Wita Stwosza...

Od  dawna oczekujemy od naszych internautów, bądź co bądź filatelistów, lub w ogóle kolekcjonerów,  jakiegoś sygnału o  posiadanych w zbiorach całościach ofrankowanych  znaczkami, których tematem jest ołtarz Wita Stwosza. Mamy przecież 70 rocznice powrotu do Krakowa ołtarza, zrabowanego przez nazistów i odnalezionego po wojnie oraz dzięki wysiłkom  wielu ludzi, w tym szczególnie prof. Karola Estreichera,  zwróconego prawowitemu właścicielowi czyli kościołowi mariackiemu w Krakowie.

Klub „Cracoviana” wystosował  apel  do filatelistów o  uczczenie powrotu ołtarza poprzez prezentację całości ofrankowanych  znaczkami  z widokami ołtarza.  Na nasz apel otrzymaliśmy  odzew  jedynie od filatelisty z Wielkiej Brytanii (ciekawy zbiór prezentowaliśmy na stronie internetowej). Nie wiadomo co sądzić o milczeniu naszych filatelistów. Może nie mają się czym pochwalić? Może nasz apel nie trafia  do przekonania?  A może sprawa powrotu ołtarza do Polski, po wojennej tułaczce,  jest zbyt mało interesująca. Nie poprzestajemy jednak w poszukiwaniu ciekawych całości ze znaczkami z ołtarzem.

Tym razem pokazujemy, przesłane przez Jerzego Dudę,  kolejne FDC ze znaczkiem  za 10 złotych (Fi 1041). Przesyłka  wysłana pocztą lotniczą z urzędu pocztowego Przemyśl 1  w dniu 8.11.1960 roku do USA. Koperta nie posiada  stempla odbiorczego.

2

                                                                 Administrator