Odpowiedź na pytania internautów

            W naszej informacji na temat wydań walorów filatelistycznych reklamujących miasta zaliczone do Europejskich Stolic Kultury, znalazła się informacja o bogactwie tematycznym i ciekawych rozwiązaniach graficznych stosowanych przez projektantów tych walorów. We fragmencie artykułu zamieszczonego na naszej stronie internetowej podałem wybrane przykłady wydań pocztowych z najwcześniejszego okresu obchodów ESK. Internautom zainteresowanym kolejnymi przykładami rozwiązań graficznych i tematycznych walorów wydawanych przez poczty z okazji ESK proponuję kilka nowszych wzorów.

Na początek wydania Poczty Grecji z okazji ESK przyznanej miastu PATRAS w roku 2006 (fot 1). Na walory reklamujące miasto Patras złożyły się wydania pocztowe, a w nich: seria 8 znaczków bogatych tematycznie, 2 FDC z tymi znaczkami oraz arkusze do personalizacji.

1
fot.1

Na fotografii 2 jedno z wydań Poczty Rumunii z okazji przyznania ESK miastu SIBIU w roku 2007. Arkusz składający się z 6 znaczków rozdzielonych przywieszkami oraz dolnym marginesem z widokiem panoramy miasta. Arkusz ma wymiary 193 x 165 mm. Oprócz tych znaczków ukazały się 2 bloki i znaczek z przywieszkami.

2
fot.2

Na fotografii 3 jedno z wydań Poczty Węgier z okazji przyznania ESK miastu PECS w 2010 roku. Jest to arkusz o wymiarach 210 x 210 mm zawierający 25 znaczków z przywieszkami z lewej strony arkusza i bogato zdobionymi marginesami. Zadanie dla biegłych w matematyce: ile jest kombinacji i ile trzeba było by zakupić arkuszy żeby mieć wszystkie kombinacje znaczków.

3
fot.3

Na fotografii 4 arkusz znaczków wydany przez Pocztę Niemiec okazji przyznania ESK miastu ESSEN w 2010 roku. To wyróżnienie rozciągnięto na całe Zagłębie Ruhry. Projektant znaczka do napisu ""Ruhr" i cyfr składających się na rok 2010 wykorzystał różne elementy i detale obiektów znajdujących się w Zagłębiu (litera z neonu, z grafitti, z napisu, ze znaku drogowego, a nawet rzeźba).

4
fot.4

Na fotografii 5 przykład z roku 2015 w którym Europejską Stolicą Kultury była miejscowość MONS w Belgii. Na bloku o wymiarach 220 x 148 mm, składającym się z 5 znaczków na których są widoki znakomitych budowli miasta oraz dodatkowo bogatej treści związanej z obchodzonym corocznie festiwalem zwanym "Le Doudou" jest nitka która zapewne pochodzi z ogona smoka zwyciężonego przez św. Jerzego z drużyną.

5
fot.5

Jak widać większość krajów przygotowywała się do reklamowania, poprzez walory pocztowe, swojej Europejskiej Stolicy Kultury, chociaż w kilku przypadkach nie wydano żadnego znaczka, względnie ograniczono się do wydania tylko jednego znaczka.

Jerzy Duda