Wielkanocne świętowanie na polskich znaczkach pocztowych (cz. 2)

        Wielkanoc roku 2002 była wyjątkowo wczesna bowiem przypadała 31 marca (Niedziela) i 1 kwietnia (Poniedziałek). Jak wynika z moich zapisków, pogoda w dni świąteczne była znakomita, świeciło słońce  i  było ciepło. Aura  poprawiała nastroje ludzi, nastrajała  świątecznie  i optymistycznie.  W dniu 8 marca (tradycyjne Święto Kobiet), Poczta Polska wprowadziła do obiegu  dwa znaczki  w serii „Wielkanoc” (fot. 8). Znaczki wyróżniają się formatem, w układzie pionowym mają wymiary 32 x 52 mm oraz  żywymi kolorami na jakie zasługują prezentowane tematy. A tematami są: fragment wielkanocnej palmy oraz stadko żółciutkich kurczaków. Palma, która nigdy nie traci liści od starożytności była symbolem chwały, zwycięstwa i nieśmiertelności. Chodzi tutaj o jedną z gatunków palm, może nawet o palmę daktylową.  Projektant  znaczków, art. plastyk Andrzej  Gosik  zaprezentował natomiast fragment palmy jaką znamy w Polsce, wykonanej tradycyjnie  w zależności od regionu  kraju, albo z pnia  ściętego drzewka albo pęku witek  wierzbowych lub wiklinowych ozdobionych kwiatami, ziołami itp. Kurczaki pokazane są  naturalistycznie i sprawiają miłe wrażenie dla oka.

8
fot.8

           Rok później, w 2003 roku,  Wielkanoc wypadała z kolei późno bo  w dniach 20 – 21 kwietnia.  Znaczki  z serii „Wielkanoc” Poczta Polska wprowadziła do obiegu pocztowego już 28 marca (fot. 9). Projektantka znaczków Małgorzata Osa wykorzystała  ludowe rzeźby w tym Chrystusa Frasobliwego oraz Chrystusa  Zmartwychwstałego jako tematy obu znaczków.

9
fot.9

          Rok 2004  zapisał się w dziejach Polski wyjątkowo. Od 1 maja tamtego roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej wraz z 9 innymi krajami Europy. Święta Wielkanocne  były w dniach 11 i 12 kwietnia, a więc  były obchodzone jeszcze przed  akcesją. Poczta Polska  wprowadziła do obiegu pocztowego  dwa znaczki  małego formatu  w dniu 12 marca 2004 roku (fot. 10). Tematem  znaczków, projektowanych przez  T. Bogusławskiego, są wielkanocne baranki  udekorowane baziami. Jeden  robi wrażenie  baranka z foremki wypiekanego z ciasta, a drugi  robi wrażenie wykonanego z cukru lub gipsu. Na obu znaczkach jest również napis „Wielkanoc”.

10
fot.10

         Kolejne święta Wielkiej Nocy przypadały w dniach 27 i 28 kwietnia 2005 roku, ale Poczta Polska już 1 marca wprowadziła do obiegu dwa znaczki małego formatu na których znalazły się symboliczne dla tych świąt widoki zająca i kurczaka. Są one wkomponowane  w formy graficzne  przypominające kwiaty na łące (fot. 11). Projektantką  znaczków jest  A. Bobczyńska.

11
fot.11

        W roku 2006  roku Poczta Polska emitowała z okazji Świat Wielkanocnych dwa znaczki  małego formatu, bez napisu „Wielkanoc” przedstawiające  kobiety w strojach ludowych z palmami oraz  scenę  śmigusa – dyngusa (fot. 12).  Projektant znaczków A. Sancewicz miał zapewne dobry pomysł  z doborem  tematów ale w tak małym formacie jakie mają znaczki  uzyskano mizerny efekt. Widać to szczególnie na znaczku  przedstawiającym widoki dwóch młodzieńców oblewających wodą  pannę. Na dodatek zrezygnowano z napisu „Wielkanoc” na  znaczkach, co  nie pomaga w ich  percepcji.

12
fot.12

          W  kolejnym roku  Poczta Polska zdecydowała się  zwiększyć format znaczków wydanych z okazji Świąt Wielkanocnych oraz pozostawić napis „Wielkanoc”. W dniu 8 marca 2007 roku wprowadzono do obiegu dwa znaczki  o tematyce związanej ze świętami Na znaczkach  znajdują się reprodukcje fotografii  baranka i kurczaka, które to zwierzątka są wykonane  ze słomy i drewna zapewne  przez artystów ludowych. Jak przypuszczam wyroby te sprzedawane były na ludowych kiermaszach i  w sklepach „Cepelii” (fot. 13).

13fot.13

           Rok 2008  był dwunastym rokiem kontynuowania serii znaczków pt. Wielkanoc  emitowanych przez Pocztę Polską przed świętem  Wielkiej Nocy. W dniu 29 lutego wprowadzono do obiegu pocztowego dwa znaczki  projektowane przez znaną  projektantkę znaczków Marzannę Dąbrowską (fot. 14). Znaczki są  większego formatu (31 x 43 mmm) w układzie  pionowym. Przedstawiają  kompozycję  składającą się z pisanek ułożonych na papierowej wycinance jak na talerzu.

14
fot.14

    W roku 2009  Poczta Polska wydała przed Wielkanocą dwa znaczki małego formatu (31,25 x 25,5 mm)  z reprodukcjami obrazów  Szymona Czechowicza, malarza barokowego, autora obrazów religijnych  urodzonego w  1689 roku  w Krakowie (zmarł w Warszawie w  1775 roku).  Na znaczkach reprodukowane są dwa obrazy, jeden pod tytułem Złożenie do grobu, a drugi Chrystus zmartwychwstały (fot. 15).  Trudno znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego obrazy reprodukowane są na znaczkach o tak małym formacie skoro wcześniej był stosowany większy format. Przy większym formacie znaczków  można było uzyskać zdecydowanie lepszy efekt  odbioru  przez kolekcjonera reprodukowanych  dzieł.

15
fot.15

         W roku 2010, na którym kończę przypominanie młodym i nieco starszym kolekcjonerom wydań znaczków Poczty Polskiej o tematyce związanej z Wielkanocą, powrócono do  prezentowania na emitowanych znaczkach symbolicznych elementów kojarzących się ze świętami Wielkiej Nocy. Są nimi: wielkanocny baranek z chorągiewką i zaznaczonym na niej krzyżem oraz koszyk pełen jajek. Wszystko pokazane na  zielonej, wiosennej  trawie i z napisem Wielkanoc (fot. 16).

16
fot.16

          W kolejnych emisjach  znaczków Poczty Polskiej  wydawanych przed świętami Wielkiej Nocy, głównymi tematami  znaczków  stają się  są tradycyjne  symbole tych świąt czyli  jajko, zając, kurczak. Dyskusyjne jest czy te tradycyjne, ludowe symbole w pełni oddają  sens i znaczenie najstarszego i najważniejszego święta chrześcijan  obchodzonego przez wiele Kościołów ale to pozostaje w gestii  właściwych organów  współuczestniczących w tworzeniu polityki emisyjnej Poczty Polskiej.
Jest również druga sprawa, a mianowicie wykorzystanie „znaczków  wielkanocnych”  do frankowania  świątecznej korespondencji szczególnie  do frankowania okolicznościowych, ilustrowanych kart  o tematyce  związanej ze świętami wielkanocnymi służących do przesyłania świątecznych życzeń.  O takiej kolekcji warto pomyśleć.

Jerzy Duda