Święta książki na znakach pocztowych

           Za zgodą Redaktora Naczelnego czasopisma "Filatelista Kaliski", Jerzego Bielawskiego prezentujemy artykuł Jerzego Dudy zamieszczony w FK nr 1-2/2014Plik źródłowy w formacie pdf: http://cracoviana.org/images/stories/articles/FK_1_2_2014.pdf

Administrator