Filatelistyczne varia. Jak nas widzą…

Za zgodą redaktora "Przeglądu Filatelistycznego" Andrzeja Fischera przedstawiamy drugą część artykułu autorstwa Jerzego Dudy zamieszczonego w numerze 02/2014 - "Filatelistyczne varia. Jak nas widzą… (część druga)"Plik źródłowy w formacie pdf: http://cracoviana.org/images/stories/articles/PF_02_2014b.pdf

Administrator