Artykuły Jerzego Dudy - Przegląd Filatelistyczny 11/2013

Za zgodą redaktora "Przeglądu Filatelistycznego" Andrzeja Fischera przedstawiamy artykuły autorstwa Jerzego Dudy zamieszczone w numerze 11/2013 - Przygoda z „historyczną kopertą” oraz "Filatelistyczne varia. Jak cię widzą…."Plik źródłowy w formacie pdf: http://cracoviana.org/images/stories/articles/pf_11.pdf

Administrator