40. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża

autorka projektu: Marzanna Dąbrowska

liczba znaczków: 1

wartość: 3,20 zł

nakład: 144 000 szt.

technika druku: offset

format znaczka: 31,25 x 39,5 mm

papier: fluorescencyjny

arkusz sprzedażny: 12 znaczków

data wprowadzenia do obiegu: 16 października 2018 r.

 

źródło : Poczta Polska