KLUBOWA   STRONA INTERNETOWA

            Koronawirus, który właściwie całkowicie odebrał Członkom Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana” możliwość cotygodniowego spotkania się, wymiany walorów oraz zwykłego porozmawiania ze znajomymi, wpływa negatywnie na samopoczucie wielu naszych Kolegów, a bezczynność stwarza dodatkowe problemy w zachowaniu zdrowia fizycznego, a nawet psychicznego. Obecnie spotkania są zakazane z obawy przed rozszerzaniem się epidemii. Na jak długo, nikt tego nie wie.

Jakie zatem jest wyjście z tej bardzo trudnej sytuacji? Wielu Kolegów już wymyśliło sposób na wyjście z sytuacji. Po prostu zajęli się tym co wynika z naszej kolekcjonerskiej pasji. Korzystając z wolnego czasu zdecydowali się przejrzeć zbiory, przewietrzyć i odkurzyć klasery, sprawdzić ich stan. Przeglądając posiadany materiał kolekcjonerski zawsze znajdzie się coś co jest zaniedbane i od dłuższego czasu wymaga decyzji ; co trzeba ułożyć, posegregować, co opisać, a co przenieść do innego klasera. Mamy teraz przywilej szczególny. Nikt nas nie popędza,   nie musimy się z pracą spieszyć, nie musimy się zbytnio denerwować. Takie domowo-kolekcjonerskie porządki można przerywać telefonicznym kontaktem ze znajomych, wysyłaniem emaili, czy korzystanie z WhatsApp. Jest wreszcie czas na przejrzenie literatury filatelistycznej.

Jest również szansa zapoznania się z naszą klubową stroną internetową, włączenia się w jej redagowanie aby stała się ciekawsza, może bardziej użyteczna albo weselsza dla „klubowiczów”, kolekcjonerów i innych ciekawskich Internautów.

Kilka informacji o klubowej stronie internetowej.

Dnia 22. 01.2012 roku o godz. 12.41 dokonaliśmy oficjalnego udostępnienia strony internetowej Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”. Strona powstała dzięki naszemu Koledze Jackowi Zającowi, zasłużonemu, byłemu wiceprezesowi Klubu oraz Markowi Połacie, który bezinteresownie podjął się administrowania strony przygotowując również jej układ. Strona internetowa powolutku zyskiwała zwolenników rozpoczynając od pojedynczych wejść, aby w krótki czasie osiągnąć 30 – 50 wejść dziennie. Na stronie internetowej zamieszczaliśmy informacje, komunikaty odnoszące się do prac klubowych, ale również ważne informacje Okręgu Małopolskiego PZF.

Staraliśmy się również wykorzystywać stronę internetową do ogłaszania konkursów filatelistycznych i kolekcjonerskich, różnego rodzaju akcji, do publikowania tekstów,   artykułów problemowych oraz ciekawostek z dziedziny filatelistyki. Występowaliśmy z propozycjami do władz Poczty Polskiej SA odnośnie programu wydawniczego. Pisaliśmy apele do naszych Kolegów o włączanie się do redagowania strony i zasilanie jej ciekawymi materiałami i wiadomościami.

Od czerwca 2012 roku na klubowej stronie internetowej działającej pod adresem www.cracoviana.org wprowadziliśmy akcje pod tytułem „Igraszki z pocztą” (akcja trwała od marca do końca kwietnia 2026 roku), później akcję „Co nam zostanie z tych lat”( od 19 listopada 2018 do 1 października 2019 roku). Mając na uwadze zapisy statutu naszego Klubu wprowadziliśmy akcję „Kocham Kraków” (od początku maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku). Były to próby zainteresowania członków Klubu całościami pocztowymi ofrankowanymi znaczkami o tematyce krakowskiej. Prezentowano dokonania krakowskiego „Przekroju” w dziedzinie promocji filatelistyki. Przedrukowaliśmy fundamentalny polskiej filatelistyki zawarte w artykule prof. Stanisława Miksteina na temat znaczka i kolekcjonerstwa zwanego filatelistyką. Autorskie spojrzenie na historię filatelistyki drukowano od grudnia 2015 roku (Quo vadis filatelistyko). Wprowadziliśmy cykl dla młodych filatelistów w szkołach „Pół godziny filatelistyki w szkole” prezentując informacje na temat prowadzonych lekcji, zabaw, a także i osiągnięć dzieci w szkołach z którymi współpracowali Członkowie naszego Klubu. Wszystko poparte dużą liczbą fotografii. Opisywaliśmy współpracę z kolejnymi koordynatorami do spraw filatelistyki Poczty Polskiej oraz nauczycielami zainteresowanymi propagowaniem filatelistyki w szkołach.

W końcu 2017 roku zostaliśmy zaskoczeni wypowiedzeniem umowy przez firmę w której była nasza domena. Zawieszenie strony nie trwało jednak długo. Znaleźliśmy nową firmę, polską firmę, z którą została podpisana umowę dzięki czemu od stycznia 2018 roku mogliśmy kontynuować prace na stronie internetowej pod nowym adresem www.cracoviana.eu. Nie bez problemów odzyskaliśmy wszystkie dane z poprzednich lat, czyli od 2012 roku. Udało się to dzięki pomocy i pełnemu zaangażowaniu w sprawę Kol.   Piotra Malca, który od stycznia 2018 roku podjął się nieodpłatnego administrowania klubowej strony internetowęj.

W ostatnich latach na stronie internetowej prezentowano kolejne numery „Filatelisty Małopolskiego”, sprawozdania ze spotkań klubowych w tym ze spotkań noworocznych, a także relacje z różnych uroczystości organizowanych przez Pocztę Polską S.A. np. z uroczystego wprowadzenia znaczka „Europa” Zamek Pieskowa Skała, w Pieskowej Skale z czynnym udziałem członków Klubu.

Kontynuowano prezentacje całości pocztowych ofrankowanych pierwszymi znaczkami z motywem krakowskim wydanymi w niepodległej Polsce w latach 1925 – 1927. Występowano z propozycjami do Poczty Polskiej w sprawie wydań znaczków. Prezentowano wydawnictwa okolicznościowe inicjowane przez członków Klubu. Zachowaliśmy tradycję składania życzeń świątecznych wzbogacanych ilustracjami w postaci skanów dawnych kartek świątecznych. Wiele miejsca poświęcono obchodom 50- lecia Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego Cracoviana, które przypadły   w maju 2019 roku.

Starano się wykorzystywać stronę klubową także do prezentowania osiągnięć współpracujących z Klubem Cracoviana instytucji jak np. z Klubem Filatelistów i Numizmatyków przy Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu. Relacjonowano obchody 100. rocznicy urodzin najstarszego wiekiem Członka Klubu. Publikowano wspomnienia o zmarłych członkach Klubu.

To tylko wybrane tematy prezentowane na klubowej stronie internetowej w ostatnich dziewięciu latach jej istnienia. Mieliśmy korespondentów i mamy współpracowników. Posiadamy wiernych fanów i   sympatyków. Liczymy na pozyskiwanie większej liczby współpracowników bowiem w tym trudnym okresie braku bezpośrednich kontaktów pomiędzy członkami Klubu warto niektóre działania przenieść na stronę internetową. Pierwsze próby zostały już wykonane. Pokazaliśmy możliwość prezentacji wirtualnego pokazu filatelistycznego z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Zwracamy się z apelem do wszystkich Członków Klubu „Cracoviana”, do sympatyków Klubu o pomoc przy redagowaniu strony, o nadsyłanie ciekawych materiałów z zakresu działania naszego Klubu oraz dzielenie się pomysłami mającymi na celu uatrakcyjnienie strony internetowej.

Po rezygnacji kol. kol. Augustyna Katańskiego i Marka Połaty z pełnionych funkcji w Zarządzie Klubu od 1 stycznia 2020 roku Zarząd Klubu pracuje w ograniczonym składzie do dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnie z decyzją Zarządu Głównego PZF o przedłużeniu kadencji władz Związku.  

                                                                             Za Zarząd Klubu

                                                                                Jerzy Duda