INFLACJA I HIPERINFLACJA W POLSCE W LATACH 1987-1995

             DO ROKU 1996 PRZYKŁDY OFRANKOWANIA PRZESYŁEK

                               ZAGRANICZNYCH Z LAT 1993-1995/6.

                   (trzeci artykuł publikowany na klubowej stronie internetowej).

                        Wracamy kolejny raz do spraw związanych z inflacją i hiperinflacją z lat 1987 – 1995/6. Na temat ofrankowania przesyłek listowych w okresie inflacji i hiperinflacji zamieszczano artykuły między innymi w „Filateliście Małopolskim” autorstwa Grzegorza Binko i Jerzego Dudy. Dotychczas ukazały się 3 artykuły w nr 3/2018, 2/2019 i nr 106/2020 oraz na klubowej stronie internetowej dwa artykuły opublikowane 19 lipca 2021 roku oraz 30 sierpnia 2021.

Kolejne przykłady całości pocztowych z lat 1990 – 1996, wysyłanych z Polski do różnych krajów europejskich ale i świata (np. Niemcy, USA, Belgia, Francja, Szwajcaria, Czechy) są świadectwem zainteresowania korespondencją prywatną Rodaków nawet w trudnym okresie, ale również dostrzegania wartości zarówno korespondencji jak i opakowania (kopert) zachowanych w domowych archiwach adresatów przez ponad 25 lat. Kolekcja całości pocztowych jest, w co nie wątpimy jakimś skromnym przyczynkiem do najnowszych dziejów Poczty Polskiej.

Na kolejnych 10. przykładach pokazujemy całości pocztowe z korespondencji krajowej i zagranicznej oraz pocztowe wykorzystanie znaczków emitowanych przez Pocztę Polską. Są to również przykłady różnych sposobów wykorzystania tych znaczków w latach 1990 0 1996 przez   nadawców z Polski.

Zaczynamy od przesyłki krajowej, lokalnej aby pokazać z jakimi problemami mierzyli się nadawcy z umieszczeniem znaczków pocztowych frankujących przesyłkę zgodnie z taryfą.

 

Fot 1 a, b. Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, krajowej, lokalnej,

                 poleconej z erką w postaci naklejki wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 4

                 dnia 15 06. 1990 roku do ...Krakowa. Przesyłka jest ofrankowana 45. znaczkami

                   w tym czterdziestoma znaczkami Fi 2838 i 5. Fi. 3067. Łączna frankatura wynosi

                 500 zł i była zgodna z taryfą. Znaczki są przyklejone na awersie koperty (13

                 sztuk) oraz 38 sztuk na zakładkę na rewersie koperty (b).

 

Fot. 2   Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, urzędowej, poleconej z erką

           w postaci naklejki, zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego Katowice 1 w dniu

           5.02. 1996 roku do Holandii. Przesyłka ofrankowana siedmioma znaczkami w dwoma

           parkami Fi.3098, parką Fi.3270 oraz Fi. 3231. Łączna frankatura wynosi 13 000

           złotych i była zgodna z taryfą.

 

 

Fot. 3 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, poleconej z erką w postaci

           naklejki przesłana droga lotniczą z Urzędu Pocztowego Jarosław 1 do Belgii.

             Przesyłka ofrankowa jest 5. znaczkai w tym trzema znaczkami z serii 80 lat

           harcerstwa Fi.3209, 3211 i 3212 i znaczkami Fi. 3194 i 3205.Łączna frankatura

           wynosi 12 500 zł i była zgodna z taryfą.

 

Fot. 4 Koperta FDC wydana z okazji Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy wysłana jako

           przesyłka listowa drogą lotniczą z Urzędu Pocztowego Gryfino dnia 15. 11. (po 1996

           roku). Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi. 3406 i 3429 o łącznej frankaturze

         1,20 zł, która w przypadku wagi do 20gramów była zgodna z taryfą.

 

Fot. 5 Koperta własnej produkcji wysyłającej o wymiarach 175 x 135 mm przesyłki listowej

           poleconej z erką w postaci naklejki, zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego Płock

         7 w dniu 18. 02. 1992 roku do Belgii. Przesyłka ofrankowana jest sześcioma  

           znaczkami Fi. 3193, 3196, serią Fi. 3180, 3181 i samoprzylepnym Fi. 3130.

         Łączna frankatura wynosi 16 500 zł zgodnie z taryfą.

 

Fot. 6 a, b Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, poleconej z erką w postaci

           naklejki wysłanej z Urzędu Pocztowego Lubczyna w dniu (?) 1995 roku do Francji.

          Przesyłka jest ofrankowana znaczkami w „starych złotych” Fi. 3276 na awersie

           koperty i znaczkiem z bloku 156 (112) na rewersie koperty oraz czteroznaczkowym

           blokiem Fi. 3377i Fi. 3380. Łączna frankatura w starych złotych wynosi 43 500 zł i

           była zgodna z taryfą jeśli przesyłka ważyła 30 gramów.  

 

 

Fot. 7 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, poleconej z erką w postaci

           naklejki wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 30 w dniu 5.07. 1995 roku do Francji.

           Przesyłka ofrankowana pięcioma znaczkami z serii wodospady polskie Fi. 3231 i

           3233 o łącznej frankaturze 14 000 zł zgodnej z taryfą.

 

Fot. 8 Koperta o wymiarach 220 x 110 mm przesyłki listowej poleconej z erką w postaci

           naklejki, zagranicznej wysłanej drogą lotniczą z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 w

           dniu 22. 01. 1994 roku do USA. Przesyłka jest ofrankowana znaczkami fi. 3309, 3163

           i 3098 o łącznej frankaturze 24 000 zł. zgodnej z taryfą.

 

Fot. 9 i 10 Dwie koperty standardowych wymiarów przesyłek poleconych z erkami w postaci

               naklejek przesłanych droga lotniczą z Urzędu Pocztowego Warszawa 104 i Urzędu

               Pocztowego Olsztyn koło Częstochowy w maju i czerwcu 1996 roku do Argentyny.

               Obie przesyłki frankowane są trzyznaczkowymi paskami poziomym i pionowym

               znaczków o najwyższych nominałach 20 000 zł (Fi. 3309). Obie przesyłki mają

               frankatury po 60 000 zł. zgodne z taryfą dla wagi przesyłki 30 gramów.

            To kolejne przykłady całości pocztowych z okresu inflacji w Polsce z lat 1987 – 1995. Prosimy o uwagi, propozycje oraz przesyłanie nam co ciekawszych całości do prezentacji na naszej stronie internetowej. Z góry dziękujemy za współpracę. Przy braku zainteresowania zarówno „klubowiczów” jak i Internautów zaproponowaną tematyką nasz cykl zakończymy na prezentacji całości pocztowych zamieszczonych w niniejszym artykule. Wrócimy do tej tematyki po pozyskaniu ciekawych lub wyjątkowych materiałów.

   Przy ocenie zgodności opłat z taryfą wykorzystano informacje zawarte w publikacji: Adam Kielbasa-Schoeni, Stanisław Fołta, Taryfy i cenniki opłat Poczty Polskiej 1941-2010, Basel-Gliwice 2011.

                                                                                                                Jerzy Duda

                                                                                                     Administrator   Piotr