Artykuły

Markolub na 100. urodziny św. Jana Pawła II.

Markolub na 100. urodziny św. Jana Pawła II.

cz. 2

W pierwszych latach pontyfikatu papieża Jana Pawła II zapanowała wśród kolekcjonerów moda na „papalia”. Temat był interesujący, a liczba różnego rodzaju wydawnictw na świecie z roku na rok rosła gwałtownie. Zainteresowanie tematem papieskim na znakach pocztowych przyszło u mnie zbyt późno i po pierwszych doświadczeniach zrezygnowałem z tworzenia tematycznego zbioru filatelistycznego. Natomiast nie zrezygnowałem z poszukiwania ciekawych walorów i pamiątek dokumentujących pontyfikat mających znaczenie dla zachowania pamięci o tamtym czasie. Szczególnie interesowały mnie walory i pamiątki które były efektami działań podejmowanych w Krakowie, „duchowej stolicy Polski”, przez Zarząd Okręgu PZF w Krakowie później Okręgu Małopolskiego PZF i Klub „Cracoviana” . Wspomnienia o Wielkim Polaku chciałem ożywiać korzystając z materiałów, pamiątek, walorów i przedmiotów, które trafiały w moje ręce w sytuacjach wyjątkowych, kojarzyły się osobą od której pochodziły, budziły szersze skojarzenia oraz najzwyczajniej podobały mi się, a równocześnie miały związek z papieżem, Jego życiem i posługą. Zachowane przedmioty czy walory starałem się opatrywać krótką choćby notką.

W 1997 roku brałem od czasu do czasu udział w spotkaniach wymiennych filatelistów odbywających się w budynku „Nafty” przy ulicy Lubicz oraz budynku NOT-u przy ulicy Straszewskiego. W trakcie jednej z wizyt dowiedziałem się o wystawie filatelistycznej organizowanej w przez Zarząd Okręgu Krakowskiego i prezentowanej w krużgankach klasztoru oo. Franciszkanów w Krakowie. Co ciekawe wystawę zorganizowano, nie z o krągłej rocznicy, ale z okazji 19. rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Takie nietypowe rozwiązanie miało na wstępie posmak sensacji. Wystawy nie obejrzałem natomiast kupiłem katalog oraz walor który mnie szczególnie zainteresował (fot.1).

(fot.1)

Jest to kartka blankietowa (tak nazywała się dzisiejsza kartka okolicznościowa), wydana przez DOP w Krakowie z widokiem witraża „Bóg Ojciec” autorstwa Stanisława Wyspiańskiego znajdującego w bazylice oo Franciszkanów. Kartka ofrankowana znaczkiem z bloku z wizerunkiem postaci papieża Jana Pawła II, trzymającego w lewej ręce pastorał zakończony formą krzyża. Znaczek skasowany datownikiem pocztowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 w dniu 16.10.1997 roku. Starannie wykonany i odbity datownik w swej treści nawiązywał do motywu ilustracji na kartce blankietowej oraz posiadał rysunek herbu papieskiego. Ktoś w tamtym czasie zwrócił mi uwagę, że to pierwszy datownik z motywem papieskim stosowany w Krakowie od wyboru papieża. Po niedługim czasie miałem przyjemność poznać i zaprzyjaźnić się z fundatorem kartki blankietowej i pierwszego papieskiego datownika stosowanego w Urzędzie Pocztowym Kraków 1, Władysławem Andreasikiem, który sprezentował mi walor pokazany na fot.1. To pierwszy zachowany walor w moim papieskim zbiorze. Kolejne walory dołączone zostały w 1998 roku przy okazji wystawy, tym razem krajowej wystawy filatelistycznej upamiętniającej 440. rocznicę Poczty Polskiej, a zarazem 20. rocznicę pontyfikatu papieża Jana Pawła II.

 

(fot.2)

Całość pocztowa pokazana na fot.2 jest ofrankowana dwoma znaczkami z wizerunkiem Jana Pawła II wydanymi przez Pocztę Polską skasowanymi okolicznościowymi datownikami pocztowymi o motywach papieskich oraz okolicznościową erką „papieską” w formie naklejki z numerem 20 nawiązującym do rocznicowych obchodów. Jednak wyjątkową radość przyniosła mi koperta o wymiarach 250 x 175 mm przesyłki poleconej z okolicznościową erką w postaci naklejki, przewiezionej drogą lotniczą na trasie Kraków-Wenecja.

 

(fot.3 a i b)

Przesyłka (fot. 3a, b) jest ofrankowana miedzy innymi bloczkiem na którym jest wizerunek papieża Jana Pawła na awersie (a)Znaczki skasowane są okolicznościowym datownikiem z okazji 440 –lecia Poczty Polskiej. Zaś na rewersie jest pasek poziomy znaczków z wizerunkiem papieża (b) i datownikami papieskimi. Walor filatelistyczny powstał dzięki temu, że podczas trwania wystawy zorganizowano pamiątkowy przewóz poczty z Krakowa do Wenecji. Przesyłki wyekspediowano zabytkowym dyliżansem w dniu 18 X 1998 roku sprzed kamienicy Montelupich na Rynku Głównym w Krakowie.

Pół roku po wystawie z okazji 440 –lecia Poczty Polskiej Zarząd Okręgu Krakowskiego zorganizował kolejna wystawę upamiętniającą kolejna wizytę Ojca Świętego w Krakowie. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Kraków 99” zorganizowana została z okazji szóstych odwiedzin Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Wystawę prezentowano w krużgankach klasztoru oo Franciszkanów w Krakowie w dniach 12 – 19 czerwca 1999 roku. Pokazano na wystawie wiele interesujących zbiorów papieskich i o tematyce religijnej. Wystawie towarzyszył obszerny katalog z kolorowymi fotografiami oraz kartka beznominałowa i datownik przedstawiający konfesje św. Stanisława w katedrze na Wawelu.

 

(fot.4)

Kartka pocztowa (fot 4) ze znaczkiem o tematyce papieskiej uzupełniła mój zbiór.

 

(fot.5)

Na fot.5 pokazana jest ilustrowana koperta przesyłki listowej, poleconej z erką w postaci okolicznościowej nalepki z informacją o wystawie.

W roku 2000 rozpoczynającym XXI wiek przewidywano wiele wydarzeń na świecie i w Polsce, które według prognoz i wróżb miały nastąpić i istotnie wpływać na sytuację świata. Jednym z optymistycznych wydarzeń, które miały miejsce w pierwszej połowie roku 2000, były obchody 80. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Z tej okazji zaplanowano Krajową Wystawę Filatelistyczną której organizatorami byli: Okręg Małopolski PZF, Dyrekcja Okręgu Poczty w Krakowie i Koło PZF nr 32 w Wadowicach. Wystawy prezentowano w Wadowickim Domu Kultury w Wadowicach oraz w krużgankach klasztoru oo Franciszkanów w Krakowie. Wystawie towarzyszyły nadzwyczajne walory i wydarzenia, a mianowicie: wspólne wydanie Poczty Polskiej i Poczty Watykanu trzech znaczków wykonanych przez Czesława Słanię, a także zorganizowanie przez Pocztę Polska specjalnego przewozu przesyłek listowych pocztą samochodową na trasie Wadowice-Kraków. Z okazji przewozu przesyłek przygotowano specjalną okolicznościową nalepkę. Stosowano również okolicznościową erkę w postaci naklejki. Wydanie wspólne Poczty Polskiej i Poczty Watykanu znaczków zestawione w karnecie z okolicznościowymi datownikami było atrakcyjne w związku z tym włączyłem je do zbioru pamiątek.

 

(Fot.6)

Na fot. 6 przykład pamiątki z opisanej wystawy, którą jest unikatowa koperta przesyłki listowej o wymiarach 220 x 110 mm ze wszystkimi elementami filatelistycznymi.

Od pierwszych miesięcy XXI wieku oczekiwano w Krakowie kolejnej wizyty Ojca Świętego. Kiedy nadeszła wiadomość o wizycie w 2002 roku Dyrekcja Poczty Polskiej w Krakowie, Ojcowie Franciszkanie w Krakowie i Zarząd Małopolskiego Okręgu PZF podjęli przygotowania do zorganizowania Krajowej Wystawy Filatelistycznej. Jej hasło brzmiało:

Z Ojcem Świętym na Ziemi Krakowskiej , a otwarcie odbyło się dnia 16 sierpnia 2002 roku w krużgankach klasztoru oo Franciszkanów. W zapowiedziach Poczty Polskiej zwracały uwagę przede wszystkim wydanie bloczka wg rytu Czesława Słani oraz przewóz przesyłek samochodem historycznym na trasie Kraków – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice. Wydano również dwa znaczki, kartkę pocztową oraz kartki beznominałowe .

 

(fot. 7 i 8)

Na fot. 7 i 8 zachowane dwa interesujące walory w postaci koperty przesyłek listowych o wymiarach 220x110 mm. Na fot. 7 koperta przesyłki listowej poleconej z erką okolicznościową z wystawy, ofrankowana paskiem znaczków o motywie papieskim wydanych w 2000 roku i okolicznościowym datownikiem stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 w dniu 16.08.2002 roku. Na fot. 8 pokazana jest koperta przesyłki listowej, poleconej z okolicznościową erką informującą o „Poczcie Samochodowej”. Przesyłka ofrankowana jest jednym z najpiękniejszych walorów papieskich wydanych przez Pocztę Polską czyli bloku rytowanego przez Czesława Słanię oraz pocztowym datownikiem z wystawy. Integralną częścią koperty jest nalepka poczty samochodowej z odciskiem okolicznościowego datownika.

W 2003 roku obchodzono w Krakowie 25-lecie pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Z tej okazji m.in. zorganizowano pocztę samolotową Kraków-Rzym. Dla zainteresowanych dostępne były koperty o standardowym wymiarze, ilustrowane opatrywane erką w postaci okazjonalnej naklejki, a także odbitki pieczątki na której znalazły się dane dotyczące przewozu przesyłki z numerem lotu do Rzymu.

 

(fot.9 a, b)

Na fot. 9a,b awers i rewers koperty którą otrzymałem w prezencie od klubowego Kolegi mgr inż. Stanisława Wryka na początku 2005 roku.

Od pierwszych dni roku 2005 z niepokojem oczekiwano każdej, napływającej z Watykanu informacji o stanie zdrowia papieża Jana Pawła II.

Koniec części II

18 maja 2020 roku

ze zbioru Jerzego Dudy

administrator strony Piotr