KLUB „CRACOVIANA”; CAŁOŚCI POCZTOWE OFRANKOWANE ZNACZKAMI

Z MOTYWEM KRAKOWSKIM.

CAŁOŚCI OFRANKOWANE ZNACZKIEM LOTNICZYM Z 1957 ROKU Fi. 892

CZĘŚĆ W3

                                                     / odcinek 2/

W poprzednim, pierwszym, odcinku części W3 przedstawiliśmy w największym skrócie możliwość wykorzystania znaczka Fi. 892 do frankowania zagranicznych przesyłek listowych. Przykłady można mnożyć bowiem inwencja ludzka jest nieograniczona. Tym bardziej, że można jeszcze odnaleźć całości pocztowe z wykorzystaniem tego znaczka w najprzeróżniejszy sposób. Dla tych kolekcjonerów, którzy interesują się rzeczami związanymi z Krakowem, w tym także znaczkami i całościami pocztowymi mamy kolejne przykłady wykorzystania wspomnianego znaczka   lotniczego.

 

Fot. 1 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, poleconej, zagranicznej

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Toruń 7 dnia 26.6. 61 roku do Szwajcarii. Wysyłający

           wykorzystał znaczek lotniczy F. 892, a frankaturę uzupełnił   czteroznaczkowym

           blokiem Fi. 1093.

 

Fot. 2,a , b Jedna z kopert FDC znaczków „Polskie stroje ludowe” z 1959 roku

            wykorzystana do   przesyłki listowej poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki w

             kolorze czarnym z wydrukowanym numerem, zagranicznej wysłana z Urzędu

             Pocztowego Warszawa 1 przez Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne Ruch

             dnia 18. 12. 1959 roku (dzień wprowadzenia serii do obiegu pocztowego) USA. Do

             uzupełnienia taryfy wykorzystano znaczek lotniczy Fi. 892 i znaczek Fi. 901, które

             przyklejona na rewersie koperty.  

 

Fot. 3 Przykład wykorzystania jednej z kopert FDC serii znaczków lotniczych Fi. 890 – 895

           do przesyłki listowej zagranicznej przesłanej droga lotnicza z Urzędu Pocztowego

           Szczecin 3 w dniu 23.4. 1958 do USA. Przesyłka posiada ofrankowanie tylko

           znaczkami z FDC pomimo tego, że wysłano ją ponad 4 miesiące po wprowadzeniu

           znaczków do obiegu pocztowego.

 

Fot. 4 Ciekawy przykład wykorzystania znaczka Fi.892 do ofrankowania przesyłki

           balonowej przewiezionej balonem „Poznań”   podczas Międzynarodowych Targów

           Poznańskich w dniu 7.06. 1959. Z opisu wynika, że balon z przyczyn technicznych nie

           startował.  

 

Fot. 5   Na zakończenie tego odcinka krakowska ciekawostka mająca charakter pamiątki (?).

           Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej z wykorzystaniem

           znaczka Fi. 892 i datownika Urzędu Pocztowego Kraków 1 z dnia 28. 03. 1969 roku.  

Jak zawsze zachęcamy Klubowiczów i Internautów do dzielenia się uwagami, propozycjami, a nade wszystko do współpracy z autorami strony Klubowej.

                                                                                                             Jerzy Duda

                                                                                                Administrator Piotr