ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH. Część 5.

ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH.

Część 5.

            W poprzedniej   części naszego cyklu zapowiedzieliśmy , że w kolejnej   części pokażemy inne ciekawe walory z wykorzystaniem znaczka Fi. 558 zaprojektowanego przez Czesława Słanię.

Fot. 1

Na wstępie kontynuujemy prezentację znaczków stemplowanych. Na fot.1 trzyznaczkowy pasek pionowy Fi.558 zdjęty z koperty przesyłki listowej (?) skasowany stemplem mechanicznym (wirnikiem) w Urzędzie Pocztowym Bytom (data nie do odczytania).

Fot.2

            Na fot.2 prezentujemy jedną z kopert FDC (były dwie koperty FDC) z naklejonymi trzema znaczkami Fi. 556, 557 oraz 558, skasowanymi   odbitką stempla „Pierwszego Dnia Obiegu” i napisem trzyjęzycznym – polskim, rosyjskim i francuskim.

Fot.3

            Jednym z przykładów wykorzystania znaczka Fi.558 na korespondencji z obiegu pokazany jest na fot.3. Jest to koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Gdynia 1 dnia 10 VII 1951 roku do Czechosłowacji. Przesyłka jest ofrankowana wszystkimi znaczkami serii Fi. 556 – 561 o łącznej wartości 4,05 zł przekraczającej ponad trzykrotnie ówczesna taryfę. Na uwagę, poza znaczkiem Fi. 558, zasługuje datownik pocztowy GDYNIA – PORT POLSKI. Jest to datownik propagandowy trzyobrączkowy z poprzeczką i „rusztem”. Występował w różnych odmianach w zależności od wyróżników (c, e, g, i. l). Stosowany był w Urzędzie Pocztowym Gdynia 1 w latach 1930-1939. Datownik z wyróżnikiem „g” był przechowany w czasie wojny i wykorzystywany sporadycznie jeszcze w latach 1945-1952.

Przesyłka jest zaliczana do przesyłek filatelistycznych, z powodu znacznego „przefrankowania”, ale przeszła drogę pocztową ( na rewersie jest datownik UP Warszawa)

i stanowi interesujący i wartościowy dokument pocztowo-filatelistyczny.

Fot.4

Niewątpliwie do ciekawszych walorów należy zaliczyć kopertę standardowych wymiarów z naklejonymi znaczkami serii Fi. 556 – 561 skasowanymi odbitką datownika ręcznego ze stemplem z wymienną datą stosowanego podczas I wystawy znaczków Z.S.R.R i krajów demokracji ludowej (fot.4). Wystawa odbyła się w Krakowie w dniach 8 – 15 XI 1951 roku. Wystawy nie odnotowano w publikacji Krakowski ruch filatelistyczny 1893-1968, odnotowano natomiast datownik ( w wykazie nr 115). W Katalogu polskich stempli okolicznościowych Andrzeja Myślickiego datownik ma numer 51 031. Walor został ostemplowany dnia 14 XI 1951 roku.

Szczegółowe sprawozdanie z obrad ukazało się w formie książki wydanej przez Polskie Wydawnictwo Naukowe w 1953 roku I Kongres Nauki Polskiej wydrukowanej

w Krakowskiej Drukarni Naukowej. Krytyczne oceny efektów I Kongresu Nauki Polskiej można znaleźć na stronach internetowych. W wielu referatach dyskredytowano dotychczasowe osiągnięcia polskich uczonych, szczególnie pracujących w okresie II Rzeczypospolitej. W efekcie obrad zaproponowano przyjęcie jedynej słusznej metody badawczej jaką był marksizm, który miał być także ideologią służącą bieżącej polityce władz. Uczestnicy obrad podjęli rezolucję o włączeniu nauki do realizacji planu sześcioletniego oraz w sprawie utworzenia Polskiej Akademii Nauk. Tym samym wprowadzono w Polsce model nauki wzorowany na modelu radzieckim.

Przy opisie datownika GDYNIA-PORT POLSKI, wykorzystano informacje zawarte w publikacji „Poczta w Gdyni od dyliżansu do ambulansu” autorstwa Mirosława Skibniewskiego oraz w internetowej ofercie MS-Antykwariat – Gdynia – Poczta Polska 1920-1939, zbiory.net/search.php?id=947&uid=8.

                                                                                                           Jerzy Duda

                                                                                                  Administrator Piotr