ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH. Część 3A.

ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH.
Część 3A.

Po Świętach Wielkanocnych 2022 roku wracamy do naszego cyklu w którym
pokazujemy walory (FDC, całości pocztowe, ciekawsze fragmenty arkuszy znaczków i tp.) ze
znaczkami Czesława Słani. Zanim jednak pokażemy walory z kolejnym znaczkiem
projektowanym przez artystę, wracamy do poprzednich dwóch części z uzupełnieniami, które
uzyskaliśmy od naszych wiernych Internautów. Postanowiliśmy wprowadzić na stronę
internetową wszelkie uzupełnienia, propozycje i uwagi od Internautów, aby ją wzbogacić
merytorycznie, a także ilustracyjnie. Takie dodatkowe strony będziemy oznaczać kolejnymi
dużymi literami alfabetu tak jak to podano w tytule. Cześć 3A dotyczyć będzie części 3.
również części poprzedniej.
Od Kolegi Klubowego otrzymaliśmy skan plakatu Tadeusza Gronowskiego I Polski
Kongres Pokoju, Warszawa 1-3 września do wykorzystania na stronie internetowej (fot.1).
Autor plakatu był równocześnie projektantem znaczka Fi. 529.

Fot.1

 

Odnalazła się, poszukiwana całość pocztowa, ofrankowana m. in. znaczkiem Fi. 547.
Jest to koperta standardowych wymiarów, lekko uszkodzona, przesyłki prywatnej,
zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 w dniu 15.05. 1951 roku do
Budapesztu (fot. 2). Przesyłka jest ofrankowana trzema znaczkami w tym: dwoma na awersie
Fi. 547 i 541 oraz jednym na rewersie Fi. 542. Łączna frankatura wynosi 1,05 zł. Znaczki na
awersie są ostemplowane datownikiem ręcznym z wymienna datą stosowanym w Urzędzie
Pocztowym Rzeszów 1 w dniu 28.III.1951 roku ( Kat. Myśliwskiego nr 51 011).

Fot. 2

 

Kolekcjonerom, którzy poszukują ciekawostek związanych z arkuszem drukarskim
danego znaczka, prezentujemy na fot. 3 fragment arkusza znaczka Fi. 547 z marginesem i
pustopolem wielkości połowy znaczka.

Fot.3

 

Za przesłany skan oraz udostępnienie do publikacji znaczka z pustopolem
dziękujemy Kolegom, którzy prosili o zachowanie anonimowości.
Jerzy Duda
Administrator Piotr