JEDYNY POLSKI NACZEK Z ŁACIŃSKĄ NAZWĄ KRAKOWA (Część 3)

JEDYNY POLSKI NACZEK Z ŁACIŃSKĄ NAZWĄ KRAKOWA

(Część 3)

            Z przykrością informujemy, że pomoc, o którą prosiliśmy Klubowiczów i Internautów nie nadeszła, ale szczęście nam dopisało i udało się pozyskać kolejne całości pocztowe bogato ofrankowane znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską wśród których znajduje się interesujący nas znaczek Fi. 2699 z błędami.

            Zgodnie z zapowiedzią z części 1. i 2. naszego cyklu prezentujemy na fotografiach (1-4) kolejne przykłady pocztowego wykorzystania znaczka na przesyłkach zagranicznych.

 

Fot. 1 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej zagranicznej, poleconej z erką

           w postaci naklejki z wydrukowanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego

         Warszawa 41w dniu 18.05.1984 roku do Francji. Przesyłka jest ofrankowana trzema

           znaczkami Fi. 2716, 2748 i 2699 o łącznej wartości 78,00 zł zgodnie z taryfą.

         Przesyłka posiada odbitkę stempla odbiorczego oraz informację o pozostawieniu przez

         listonosza awiza.

 

Fot. 2 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z erką

           w postaci naklejki z wydrukowanym numerem, przesłanej drogą lotniczą – naklejki

           polska i niemiecka – z Urzędu Pocztowego Bydgoszcz 2 w dniu 23. 1. 1985 roku do

           b. RFN. Przesyłka jest ofrankowana pięcioma znaczkami w tym dwoma na awersie Fi.

           2819, 2589 oraz parką znaczków Fi. 2699, 2815 o łącznej wartości 93, 00 zł zgodnej

           z taryfą. Przesyłka posiada odbitkę datownika odbiorczego.

 

Fot. 3 Koperta o wymiarach 210 x 151 mm przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z  

           erką w postaci naklejki z wydrukowanym numerem, przesłanej drogą lotniczą

           z Urzędu Pocztowego Wrocław 2 w dniu 12.1. 1986 roku do b. RFN-u. Przesyłka

           jest ofrankowana dwunastoma znaczkami w tym seria znaczków Fi. 2696-2699, 2586,

           2531, 2510, 2478, 2492, 2564, 2356, 2847,a na rewersie Fi. 2581 o łącznej wartości

           86,30 zł. Jesteśmy przekonani, że adresat docenił atrakcyjne ofrankowanie przesyłki

           bowiem jest zachowana w bardzo dobrym stanie jakości.

 

Fot. 4 a,b Koperta o wymiarach 200 x 161 mm przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z

               erką w postaci naklejki z wydrukowanym numerem, przesłanej drogą lotniczą

               z Urzędu Pocztowego Kraków 1 „b” w dniu 31. 1. 1983 roku do USA (Chicago).

             Przesyłka jest ofrankowana sześcioma znaczkami i blokiem, w tym trzema

               znaczkami z serii 2696- 2699 na rewersie koperty i pierwszą serią znaczków o

               temacie Odnowa zabytków Krakowa Fi. 2693-4 i blok 120 oraz Fi. 270 o łącznej

               wartości 149,00 zł. Przesyłka posiada odbitkę datownika odbiorczego. Dodatkowo

               zwracamy uwagę na fot. 4b a na niej blok z napisem Kraków.

            Zaprezentowaliśmy przykłady całości pocztowych na których znalazły się znaczki czy znaczek któremu poświęciliśmy kilkanaście zdań opisu i krytyki. Adresaci przesyłek byli raczej zainteresowani listami które znajdowały się w przesyłkach, a mniej lub wcale nie interesowali się tym co na kopercie wobec czego błędy czy przeinaczenia na znaczkach pozostawały nierozpoznane. Pomimo tego koperty przesyłek zachowano czyli zwróciły na siebie uwagę różnymi elementami np. efektownym zagospodarowaniem pola koperty czy liczbą kolorowych znaczków, a może również i tym, że ktoś na znaczku odczytał nazwę miasta – Cracovia - które nie było mu obce.

            Znaczek Fi. 2699, jedynym znaczkiem wydanym przez Pocztę Polską na którym jest napis Cracovia. Jest jeszcze jeden znaczek z bloku na którym ten napis powinien się pojawić, a jednak go nie ma. Autorzy bloku, projektant oraz rytownik- a jest nim nie kto inny tylko Czesław Słania- zasłonili napis czym umniejszyli jego siłę oddziaływania na kolekcjonerów cracovianów.

Zachęcamy do obejrzenia raz jeszcze bloków Fi. blok 170 A i 170 B wydanych przez Pocztę Polską w 2000 roku z okazji nadania Krakowowi tytułu Europejskie Miasto Kultury oraz dla porównania reprodukcję tego samego fragmentu średniowiecznego Krakowa z dzieła „Kronika Świata” Hartmanna Schedla pokazanego na folderze wydanym przez Pocztę w Krakowie. (oba walory można zobaczyć na stronie internetowej w tekście opublikowanym 3 lutego 2022 roku Jak blok rytowany przez Czesława Słanię stał się ambasadorem Krakowa).

           W miejscu gdzie powinien być napis Cracovia są cyfry oznaczające nominał znaczka 1,75 zł. Brak na bloku napisu CRACOVIA natomiast na oryginale są nazwy CASMIRVS ( dzisiaj część Krakowa, od 1335 roku do przełomu XVIII i XIX wieku samodzielne miasto) i CPLEPARDIA ( część Krakowa od 1366 roku do końca XVIII wieku samodzielne miasto Florencja). Pomimo tego niedopatrzenia (błędu?), według nas, i tak cytowany blok stał się ambasadorem Krakowa.

            Na zakończenie informujemy, że zawieszamy na jakiś czas prezentowanie całości pocztowych ofrankowanych znaczkiem Fi. 2699 bowiem mamy następną propozycję dla kolekcjonerów cracovianów. Prosimy zwrócić uwagę na fot.4b i wyjątkowy walor, którym jest Fi. blok 120 wprowadzony do obiegu pocztowego 20 XII 1982 roku jako forpoczta cyklu Odnowa zabytków Krakowa. Na temat bloku i jego pocztowego wykorzystania napiszemy w najbliższym czasie na klubowej stronie internetowej.

             Jerzy Duda

Administrator Piotr