PRZYKŁADY POCZTOWEGO WYKORZYSTANIA ZNACZKÓW Z MOTYWEM KRAKOWSKIM, WYDANYCH W LATACH 1944- 1945. CZEŚĆ IV.

PRZYKŁADY POCZTOWEGO WYKORZYSTANIA ZNACZKÓW

Z MOTYWEM KRAKOWSKIM, WYDANYCH W LATACH 1944- 1945.

CZEŚĆ IV.

            31 marca 1945 roku w okienku Urzędu Pocztowego Kraków 1 można było kupić kolejny znaczek z serii tzw. krakowskiej o nominale 2,00 zł w kolorze niebieskim

z widokiem Sukiennic od strony Ulicy Barskiej. Nominał znaczka nie był wprawdzie dobrze dostosowany do ówczesnej taryfy zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym, ale jak to wynika z przykładów jego pocztowego wykorzystania, miał „powodzenie”. Nakład znaczka wynosił 2 miliony sztuk, był   drukowany na różnych papierach. Wycofano go z obiegu pocztowego 1.07. 1946 roku. Na kolejnych fotografiach prezentujemy wykorzystanie tego znaczka na przesyłkach pocztowych, w jednym przypadku w obrocie zagranicznym, w trzech przypadkach w obrocie krajowym i w jednym w obrocie miejscowym.

 

Fot. 1 Koperta standardowych wymiarów urzędowa z Polskiego Czerwonego Krzyża

       przesyłki zwykłej, zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 1 dnia 18.IX.

         1945 roku do Szwajcarii. Przesyłka dotyczyła majora Ludwika Grodzickiego. Przesyłka

         przeszła cenzurę wojskową o czym świadczy odbitka stosownego stempla i numerem

         kontrolera 934. Ofrankowana jest jednym znaczkiem Fi. 364. Opłata jest zgodna z

         taryfa tylko w przypadku jeśli przesyłka była potraktowana jako „list do zagranicy do

20    g” według taryfy wg Rozporządzenia Kierownika Resortu Poczt i Telegrafów z dnia

21    grudnia 1944 roku. W innym przypadku opłata musiała wynosić 3,00 zł.

 

Fot. 2 Podobny problem z ofrankowanie występuje w kolejnej przesyłce. Jest to koperta o

         wymiarach 160 x 125 mm przesyłki listowej, krajowej, poleconej z erką w postaci

         naklejki niemieckiej z odbitką pieczątki z nazwa miasta w języku polskim wysłana z

         Urzędu Pocztowego Bytom 1 dnia 25 .09. 1945 roku do Krakowa. Przesyłka

         ofrankowana jest jednym znaczkiem Fi. 364 niezgodnie z taryfą. Brak opłaty w

         wysokości 1,00 zł. Przesyłka dotarła do adresata, jak wynika z odbitki stempla

         odbiorczego przy braku informacji na kopercie o dopłacie.

 

Fot. 3 Koperta o wymiarach 188 x 125 mm przesyłki listowej krajowej, poleconej z erką w

           postaci słabo widocznej odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłanej z

         Urzędu Pocztowego Częstochowa w dniu 7.08. 1945 roku do Krakowa. Przesyłka

         ofrankowana parką pionową znaczków Fi.364 oraz znaczkiem Fi. 358 o łącznej

         frankaturze 5,00 zł zgodnie z taryfą. Przesyłka bez cenzury.  

 

Fot. 4 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, krajowej, poleconej z erka w

         postaci naklejki niemieckiej z uzupełnionym odręcznie numerem wysłana z Urzędu

         Pocztowego Bochnia w dniu 20. XII 1945 roku do Krakowa. Przesyłka ofrankowana

         trzema znaczkami Fi.364 w tym parka znaczków o łącznej frankaturze 6,00 zł zgodnie

         z taryfą. Przesyłka bez cenzury.

 

Fot. 5 Koperta o wymiarach 189 x 115 mm przesyłki listowej, miejscowej, poleconej z erką w

         postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem wysłanej

         z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 26.7.1945 do ...Krakowa. Przesyłka

         ocenzurowana z numerem kontrolera 1691 i ofrankowana rzadko spotykanym

         zestawem znaczków to znaczy znaczkiem Fi.364 oraz Fi. 371. o łącznej frankaturze

         3,00zł zgodnej z taryfą. Znaczek Fi. 371 wykonany przez znanego już wcześniej

\         projektanta J. Wilczyka wydano z okazji I Kongresu Pracowników P,i T.

                       Znaczek nie przyniósł splendoru projektantowi bowiem odwrócił „strony

         świata”i rysunek jest zgodny z rzeczywistością jeśli znaczek ogląda się w lustrze,

         a poza tym jest błąd w herbie Poznania. Najciekawsze jest to, że przesyłka została

         ofrankowana znaczkiem Fi.371 po terminie jego ważności obiegowej, który upłynął

  1. 06.1945roku i przeszła drogę pocztową. Znaczek Fi.371 jest także ewenementem

z tego powodu, że dopłata na rzecz Związku Zawodowego Pracowników Pocztowych i Telekomunikacyjnych przewyższała pięciokrotnie nominał znaczka.

                        W kolejnej części naszej serii zaprezentujemy przesyłki ofrankowane kolejnymi znaczkami z opisywanej serii, w tym znaczkiem za 5,00 zł wydanym w nakładzie zaledwie 200 tyś. szt.

                                                                                                                 Jerzy Duda

                                                                                                     Administrator Piotr